Structura eseului argumentativ

Orice eseu argumentativ presupune, în general, teza (o constatare cu caracter general care trebuie susținută de argumente), argumentele ilustrate de exemple și o concluzie care reprezintă un rezumat al opiniilor exprimate. Sintetic, structura unui eseu argumentativ este redată de teză, argumente și concluzie.

Teza reprezintă ideea generală susținută de autor și poate fi explicită, atunci când este exprimată clar de către autor, sau implicită, atunci când este dedusă și se subînțelege pe parcursul argumentației.

Argumentele susțin pro sau contra teza argumentată. Condiția necesară este ca ele să fie solide, formulate clar și să urmeze logica argumentării pentru a susține teza și a convinge receptorul.

Concluzia reprezintă un rezumat al demersului argumentativ. Astfel, eseul argumentativ urmează o succesiune logică a argumentării cu ajutorul u…

...

Introducere

Eseul de tip argumentativ este echivalentul unui discurs alcătuit din succesiunea unor enunțuri care urmează un demers logic și care susțin un punct de vedere, pentru a convinge auditoriul. Pentru redactarea eseului argumentativ, trebuie avut în vedere modul în care acesta este structurat.

Structura eseului argumentativ presupune, în primu…

...

Conținut

Un reper care trebuie urmat în redactarea eseului argumentativ reprezintă folosirea argumentelor convingătoare pentru a susține punctul de vedere. În timpul argumentării, este necesară asumarea acelui punct de vedere, luând în considerare cele trei părți ce alcătuiesc un eseu argumentativ. Formularea unui incipit menit să capteze atenția auditoriului reprezintă teza eseului argumentativ. Argumentarea și dezvoltarea fiecărui argument au ca scop susținer…

...

Încheiere

Argumentarea este o strategie prin care se demonstrează o teză sau premisă, susținându-se cu argumente punctul de vedere. Pornind de la o afirmație dată, se poate…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in