Postmodernismul

Dacă dorești ca atunci când vei studia la clasă Postmodernismul, să obții nota 10 și să înțelegi în totalitate această epocă a literaturii românești, te sfătuim să accesezi eBook-ul redactat de profesorii noștri.

Vei afla toate caracteristicile și trăsăturile Postmodernismului românesc și vei primi acces la lista cu cei mai valoroși reprezentanți ai săi.

Prin urmare, dacă manualul de la clasă prezintă aceste informații într-o manieră greoaie sau, din contră, mult prea simplistă, în acest capitol vei găsi trăsăturile esențiale ale Postmodernismului din România

Astfel, vei ști ce importanță au Radu G. Țeposu și Ion Bogdan Lefter în contextul literaturii postmoderniste și multe alte informații care fac diferența dintre nota 9 și nota 10.

Caracteristici și trăsături ale postmodernismului

Perioada postmodernă își are primele mișcări în anii ’60, când grupul oniricilor, format din Emil Brumaru, Leonid Dimov, Dumitru Țepeneag, împreună cu scriitorii din „Școala de la Târgoviște”: Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu au primele reacții împotriva poeticii moderniste.

Astfel, mai târziu, postmodernismul, numit și Generația ’80 se afirmă începând cu anul 1980 și se manifestă până în zilele noastre, fiind complementar modernismului. Prefixul „post” definește această perioadă, arătând dimensiunea livrescă ce se adaugă modernismului.

În anul 1986, reunind în revista „Caiete critice” probleme referitoare la postmodernism, colectivul de redacție format din Eugen Simion, Ion Bogdan Lefter, Mircea Iorgulescu, Damian Necula, Monica Spiridon și Ștefan Stoenescu a reușit să atragă atenția scriitorilor și să încurajeze referirile la postmodernism, acestea devenind tot mai frecvente.

Considerând că totul a fost spus deja, cu ajutorul intertextualității postmoderniștii includ în operele lor idei, trimiteri la autori și texte foarte cunoscute.

Relația pe care postmodernismul o are cu tradiția este simplu de explicat: principiile tradiției sunt identificate dintr-un alt punct de vedere, modern. În fond, „modernii de azi sunt clasicii de mâine”. Repetarea istoriei e posibilă doar prin ironie, acesta fiind alt procedeu specific postmoderniștilor, care se adaugă următoarelor trăsături:

 • narativul se combină cu lirismul în poezie;
 • banalul e scos în evidență și valorificat;
 • renunțarea la clișee;
 • accentul cade pe spiritul ludic și parodie;
 • realitatea străzii apare în poezie;
 • sunt preferate jocurile de limbaj, oralitatea expresiei, pastișa, colajul;
 • e permis amestecul genurilor literare;
 • includerea stilurilor nonficționale și a literaturii noncanonice;
 • stilul ermetic și impersonal e abandonat.

Scriitori reprezentanți

Proză

Poezie

Dramaturgie

 • Dumitru Crudu
 • Valentin Busuioc

Critici literari

 • Radu G. Țeposu
 • Ion Bogdan Lefter