Literatura română premodernă

Știai că Școala Ardeleană este reprezentativă pentru literatura română premodernă și pentru perioada de tranziție?

Accesează capitolul despre „Literatura română premodernă” și vei putea observa o listă cu reprezentanții Școlii Ardelene.

De asemenea, profesorii noștri de limba română au reușit să sintetizeze și să îți prezinte cele mai importante caracteristici ale perioadei de tranziție și informațiile esențiale despre Școala Ardeleană.

Caracteristicile literaturii române premoderne

Literatura română premodernă, cunoscută și ca perioada de tranziție spre literatura modernă este plasată pe axa timpului între 1780-1821. Altfel spus, această perioadă domină ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea, ea continuând în mare parte programul cultural propus de umaniști, curentul literar care se dezvoltă în această perioadă fiind iluminismul, urmat mai târziu de clasicism.

Mișcarea literară începută în Transilvania, cunoscută sub denumirea de „Școala Ardeleană” are ca principal scop continuarea ideilor lansate de Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce și anume recunoașterea caracterului latin al limbii și al poporului român.

Deși scriitorii în acea perioadă nu se ridicau la cele mai înalte standarde, totuși prin traducerile și imitațiile lor au contribuit la formarea bazei pentru limba și literatura română, știut fiind faptul că una dintre reușitele corifeilor „Școlii Ardelene” a fost introducerea alfabetului latin și renunțarea la cel chirilic.

Ei militau pentru emanciparea politică a românilor din Transilvania și unirea tuturor românilor într-o singură țară, contribuția lui Samuil Micu, Gheorghe
Șincai, Petru Maior fiind, în acest sens, edificatoare prin lucrările lor. O altă lucrare important este și „Țiganiada”, scrisă de Ioan-Budai Deleanuprima epopee în limba română.

Tot în această perioadă apare și una dintre primele gramatici românești, coordonată de Ienăchiță Văcărescu, precum și alte lucrări importante pentru poporul român. Poezia lui Iancu Văcărescu este o inovație pentru literatura din acea perioadă. Cu o structură clasică a versurilor, poezia sa dovedește un ritm dinamic ce lasă un ecou puternic.

Dacă scrierile predecesorilor constau în introducerea unor secvențe lirice în versuri de inspirație religioasă, odată cu etapa premodernă și afirmarea poeților Văcărești sau a scrierile lui Costache Conachi, poezia capătă viață și expresivitate.

Literatura premodernă | Principii

 • încurajarea tipăriturilor în limba română, care dădeau impresia celor care le citeau și erau sub stăpânire străină că aparțin aceluiași spirit prin faptul că citeau aceeași limbă;
 • promovarea dreptății sociale;
 • precizarea obiceiurilor și includerea istoriei naționale;
 • includerea traducerilor și a imitațiilor în scrierile realizate;
 • separarea istoriei de literatură;
 • introducerea ideii că poezia nu înseamnă doar versificație, ci e capabilă de lirism, sensibilitate, sinceritate.

Scriitori reprezentanți

 • „Școala Ardeleană”: Samuel Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior, Ioan Budai- Deleanu
 • Poeții Văcărești
 • Costache Conachi
 • Dinicu Golescu
 • Anton Pann