Descriptive Essay

După cum sugerează și titlul, acest tip de text descrie ceva sau pe cineva făcând apel la simțurile cititorului, creând astfel o imagine clară și detaliată. 

Descriptive Essay | Descriere în Engleză

Precum restul tipurilor de text, „descriptive essay” are și el un echivalent în limba română. Prin urmare, termenul în engleză și „descriere” fac referire la același tip de scriere. 

Scructura unui Descriptive Essay

Esența eseurilor descriptive sunt detaliile senzoriale și limbajul expresiv. Astfel, vei folosi des figurile de stil cum ar fi epitetele, metaforele, hiperbolele, onomatopeele, metonimiile, etc., pentru a arăta și nu a povesti. Ca și în cazul celorlalte tipuri de eseu, structura va rămâne aceeași:

  • introducerea - care va însuma esența discursului tău;
  • cuprinsul - unde vei detalia descrierea pe care o faci;
  • concluziile - unde vei reevalua întreaga descriere și vei trage niște concluzii.