Mediul concurențial. Tipuri de piață

Aspecte generale

Concurența este competiția dintre agenții economici pentru dobândirea unor condiții cât mai bune de producție, desfacere, în vederea obținerii profitului maxim, fiind considerată un mod de manifestare a economiei de piață.

Concurența este motorul care antrenează întreg sistemul de legături dintre diferitele categorii de agenți economici.

Bazate pe proprietatea individuală relațiile de piață exprimă raporturi concurențiale în cadrul cărora fiecare încearcă să-ți promoveze activitatea și interesele.

În funcție de posibilitatea agenților economici de a influența piața avem două tipuri fundamentale de concurență și anume perfectă și imperfectă.

Piața cu concurenta perfectă 

Este un model al teoriei economice, care descrie o formă ipotetică a pieței. Pe această piață, nici producătorul și nici consumatorul nu are putere de influență asupra prețurilor de pe piață.

        Caracteristicile pieței cu concurență perfectă s...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in