Costul și Profitul

Scopul gestionării patrimoniului unei entități economice de către managerii acesteia este să genereze valoare adăugată, care se concretizează mai ales în profit.

Având în vedere că scopul activității economice îl reprezintă încasarea profitului, agenții economici sunt interesați ca prețul încasat să le acopere integral cheltuielile făcute cu obținerea și vânzarea producției și în plus să obțină profitul considerat normal.

Atât costul cât și profitul reprezintă o categorie bănească, aflându-se într-o relație nemijlocită, costul fiind analizat în strânsă legătură cu profitul.

Costul reprezintă o parte a valorii, aceea care înlocuiește valoarea mijloacelor de producție consumate, necuprinzând deci plusvaloarea.

Costul de producție este definit ca expresie bănească a tuturor cheltuielilor realizate de o unitate...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in