Comentariu literar

Introducere

Introducerea este una din cele mai importante părți ale comentariului, prin urmare, e esenţial să fie structurată clar, cu idei bine definite. Aceasta trebuie să cuprindă informațiile cele mai importante despre roman. Trebuie să menționezi în ce perioadă a fost publicat, dar și să îl încadrezi într-un curent literar, în cazul acesta fiind vorba despre un roman realist.

De asemenea, este foarte important ca în introducere să precizezi câteva detalii legate de roman, precum: numele acestuia și al autorului, structura, dar și câteva cuvinte despre conţinutul volumelor. Având o introducere corectă și promițătoare vei atrage atenția profesorului corector încă de la începutul lucrării, iar astfel vei avea șanse mai mari de a obține un punctaj bun.

Exemplu

Romanul „Viața la țară”, scris de către Duiliu Zamfirescu, a fost publicat pentru prima oară în anul 1894 în revista „Convorbiri literare”, sub formă de foileton, și în volum în anul 1898. Este primul roman din seria „Rom…

...

Semnificația titlului

Eseul tău trebuie să conțină și informații referitoare la titlul romanului, acesta anticipând conţinutul textului narativ. În cazul acestui roman este important de precizat faptul că titlul este unul sugestiv, care creează cadrul de desfășurare a acțiunii…

...

Tema iubirii

Eseul despre Viața la țară trebuie să conțină informații referitoare la tema romanului, aceasta influențând într-o mare măsură construcția subiectului și a personajelor. Totodată, este important să menționezi tema romanului, pentru că ea concentrează ideea de bază pe care autorul încearcă să o transmită cititorului. În cazul acestui roman, putem vorbi despre mai multe teme, una dintre ac…

...

Tema familiei

Tema romanului este un element extrem de important pe care trebuie să-l menționezi deoarece concentrează ideea de bază pe care autorul încearcă să o transmită cititorului. În cazul acestui roman, putem vorbi despre mai multe teme, una dintre acestea fiind tema familiei.

Exemplu

Una dintre temele pe care le regăsim în romanul „Viața la țară” este tema familiei. Aceasta este redată prin prisma familiei tradiționale boierești, precum este cea a boierilor Comăneșteanu și Murguleț…

...

Rezumat pe scurt

Rezumatul pe scurt al romanului „Viața la țară” trebuie să cuprindă momentele importante ale acțiunii, însă fără prea multe detalii care ar putea complica textul. Eseul trebuie să conțină informațiile necesare pentru prezentarea evoluției personajelor pe parcursul textului.

Exemplu de scurt rezumat pentru Viața la țară

Acțiunea romanului se petrece în satul Ciulniței, localizat pe valea Ialomiței, la marginea Câmpiei Bărăganului, în ultimii ani ai secolului al XIX-lea, din vară până în iarnă. În centrul acțiunii se află familiile deţinătoare de moșii, Murguleț și Comăneșteanu, dar și familia Scatiu, care administrează moșia Balta. 

Coana Diamandula, sora boierului Dinu Murguleț, se află pe patul de moarte și își cheamă fiul, pe Matei, acasă. El plecase pentru a studia în străinătate în urmă cu șapte ani. Ultima sa dorință este ca Matei să se ocupe de avere împreună cu boierul Dinu și să se însoare cu o fată din sat. De asemenea, mama sa îl sfătuiește să încerce să o cunoască mai bine pe Sașa, fiica boierului Costică,…

...

Caracterizarea personajelor

Caracterizarea lui Matei, unul dintre personajele principale ale romanului Viața la țară trebuie să aibă în vedere statutul pe care i-l conferă autorul în cadrul operei, trăsăturile care reies din acțiunile pe care aceasta le întreprinde, dar și trăsăturile ce ies la iveală din relația cu alte personaje. Este important să urmărești relația sa cu Sașa, dar și cu țăranii, care sunt definitorii pentru evoluția personajului din Viața la țară. 

Exemplu de caracterizare a personajului

Unul dintre personajele principale ale romanului este Matei Damian, fiul coanei Diamandula, ce deține moșia Murguleț împreună cu fratele său, Dinu. Prin ideea pe care o transmite, autorul îi conferă o mare importanță personajului Matei Damian. El reprezintă tânărul boier școlit în străinătate, care la maturitate redescoperă farmecul locurilor copilăriei și reface legătura cu pământul. Autorul prezintă gradat toate transformările prin care trece tânărul boier până când ajunge să fie complet integrat în viața de la Ciulnița. 

Pentru conturarea portretului lui Matei, autorul folosește atât procedeul caracterizării directe, cât și indirecte, el fiind descris prin acțiunile pe care le întreprinde și prin relația cu alte personaje. Matei revine la Ciulnița după șapte ani de studii din străinătate, deoarece mama acestuia se simte rău. Destinul său este trasat de cuvintele pe care i le adresează chiar mama sa, pe patul de moarte, și anume să se ocupe de avere împreună cu unchiul său și să se căsătorească cu o fată din sat, preferată fiind prietena familiei, Sașa Comăneșteanu. 

Prin intermediul caracterizării in…

...

Perspectiva narativă

Perspectiva narativă este legată de unghiul din care este povestită acțiunea romanului. În romanul „Viața la țară” autorul povestește întâmplările la persoana a treia, acțiunea fiind desfășurată pe mai multe planuri. Este foarte important să precizezi faptul că naratorul este unul obiectiv, care nu se implică în desfășurarea acțiunii. Duiliu Zamfirescu este un narator omniprezent și omnisci…

...

Roman

În eseul tău, trebuie să demonstrezi că stăpânești mai multe concepte operaționale, cum sunt cele care definesc romanul. Astfel, trebuie să le identifici și să le exemplifici, pentru a încadra opera „Viața la țară” în categoria corespunzătoare. În cazul acesta este vorba despre genul epic și romanul realist.

Exemplu

Romanul este specia genului epic, în proză, de mare întindere, ce are o acțiune complexă, desfășurată pe mai multe planuri, personaje numeroase, bine conturate și conflicte ce determină desfășurarea acțiunii. Romanul „Viața la țară”, scris de către Duiliu Zamfirescu întrunește toate calitățile unui roman obiectiv realist. 

Una dintre trăsăturile ce încadrează opera în categoria romanelor realiste este chiar tema acesteia, respectiv viața rurală românească de la finele secolului al 19-lea, fiind prezentat momentul dispariției clasei feudale și apariția burgheziei, prin arendași. Autorul…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in