Tipuri și unități de relief | Referat

Referatul a fost validat de către editorii de la Liceunet.ro. Materialele Premium sunt produse de profesori pentru Liceunet.ro
  • Științe sociale 9
  • Geografie
  • 10
  • 14
  • 3512
  • PDF

Tipuri și unități de relief | Referat

Tipuri și unități de relief este referatul care îți descrie pe larg modalitatea de formare a tipurilor de relief, diferențele dintre tipurile de relief, principalele caracteristici și localizarea acestora. De asemenea, citind referatul nostru vei afla ce sunt unitățile relief, ce este macrorelieful, mezorelieful sau ce reprezintă subdiviziunile.

Citește acum Tipuri și unități de relief | Referat și vei afla mai multe despre tipurile de relief climatic, eroziunea fluvială, țărmurile înalte sau cele joase, care sunt factorii genetici ai reliefului litoral și multe alte elemente.

Cuprins

Tipuri și unități de relief

Relieful de pluviodenudare
Relieful vulcanic
Relieful fluvial
Eroziunea fluvială
Relieful petrografic
Tipurile de relief petrografic
Relieful litoral
Factorii genetici ai reliefului litoral
Formele rezultate în urma acțiunii factorilor genetici
Tipuri de țărmuri
Țărmuri înalte (faleză, golfuri, capuri):
Țărmuri joase
Relieful climatic
Tipurile de relief climatic
Relieful periglaciar
Relieful antropic
Relieful structural
Unitățile de relief

Fragment din text

Tipurile de relief au luat naștere în urma acțiunii mai multor agenți morfogenetici:
a) Acțiunea precipitațiilor are ca rezultat relieful de pluviodenudare, dezvoltat pe argile și marne. Acest tip de relief este specific zonelor unde au avut loc despăduriri, destleniri etc.;
b) Gravitația, coeziunea rocilor, apa de infiltrație au ca rezultat relieful gravitațional, având ca forme de relief alunecări de teren, versanți, torenți noroioși. Acest tip de relief este specific regiunilor unde coeziunea stratelor este depășită de masa materialelor;
c) Acțiunea apelor curgătoare are ca rezultat relieful fluvial (albiile majore și minore, luncile, terasele etc.). Sunt specifice regiunilor temperate, ce au organisme fluviale dezvoltate;
d) Acțiunea apei de mare duce la formarea reliefului litoral, fiind specifice țărmurile (înalte sau joase). Acest tip de relief se regăsește în regiunile de contact între ocean și uscat;
e) Acțiunea apei fluviilor, și a curenților litorali (maree) dau naștere reliefului fluvio-marin. Acestui tip de relief îi sunt specifice formarea deltelor, a estuarelor, limanelor. Se găsește în regiunile unde condițiile sunt propice fiecărei forme de relief în parte;
f) Schimbările de temperatură, vântul și lipsa precipitațiilor dau naștere reliefului deșertic, ce are ca rezultat forme de relief precum hamadele, ergurile, dunele, depresiuni de acumulare etc. Acest tip de relief este specific regiunilor cu ariditate ridicată (Asia Centrală, Peninsula Arabia, Sahara, Australia);
g) Acțiunea gheții are ca rezultat relieful glaciar,... Cumpărați accesul pentru a citi mai mult

Tipuri și unități de relief | Referat

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.