Test de antrenament 3 Bac Mate 2021 | Mate-info

Referatul a fost validat de către editorii de la Liceunet.ro. Materialele Premium sunt produse de profesori pentru Liceunet.ro
  • Matematică-Informatică 12
  • Matematică
  • 10
  • 14
  • 1947
  • PDF

Test de antrenament 3 Bac Mate 2021 | Mate-info

Testul 3 a fost propus de Ministerul Educației în data de 8 Martie.
Accesează acest material pentru a vedea soluțiile rezolvate pas cu pas ale problemelor de matematică propuse la Testul 3 de antrenament pentru examenul de Bacalaureat, profilul mate-info.

Rezolvările problemelor respectă baremul oficial, aceastea fiind structurate astfel:

- Subiectul I - probleme cu operații numere complexe, numărul rădăcinilor unei ecuații de gradul al doilea, rezolvarea unei ecuații logaritmice, calculul unei probabilități, calculul ariei unui triunghi dacă se cunosc coordonatele vârfurilor acestuia și o expresie în care intervin formule trigonometrice și evaluarea expresiei respective într-un punct;

- Subiectul II - o problemă cu matrice și determinanți (calculul unui determinant de ordinul 3, adunarea și înmulțirea matricelor de ordinul 3, rezolvarea unei ecuații matriceale) și o problemă cu o lege de compoziție definită pe mulțimea numerelor reale (aplicarea legii de compoziție asupra unor numere reale, demonstrarea comutativițății legii de compoziție și demonstrarea unei inegalități în care intervine legea de compoziție);

- Subiectul III - o problemă cu funcții derivabile (calculul derivatei de ordinul I a unei funcții, determinarea intervalelor de monotonie ale funcției, demonstrarea unei inegalități pe baza tabelululi de variație) și o problemă cu calculul unor integrale definite.

Test de antrenament 3 Bac Mate 2021 | Mate-info

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.