Simulare Română 2017 Subiectul I | Profil real

Referatul a fost validat de către editorii de la Liceunet.ro. Materialele Premium sunt produse de profesori pentru Liceunet.ro

Simulare Română 2017 Subiectul I | Profil real

Elevii de la profilul real, care au susținut simularea examenului de Bacalaureat la limba și literatura română, din data de 13 martie 2017, au primit un fragment din textul „Proștii” de Liviu Rebreanu, iar pe baza acestuia au avut de formulat răspunsurile pentru nouă cerințe.

Echipa Liceunet a dat răspunsurile pentru cele nouă întrebări urmărind baremul impus de către reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și îți pune la dispoziție o variantă de rezolvare a acestor cerințe.

Cuprins

Citește fragmentul din textul „Proștii” de Liviu Rebreanu.
Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:
1. Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor zărise şi spaimă. 2 puncte
2. Explică rolul cratimei în secvenţa parc-ar fi stat. 2 puncte
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul lume. 2 puncte
4. Transcrie, din textul dat, două secvenţe care conturează dimensiunea spaţială. 4 puncte
5. Precizează două motive literare prezente în textul dat. 4 puncte
6. Menţionează tipul de perspectivă narativă din textul dat. 4 puncte
7. Prezintă rolul verbelor la timpul imperfect în textul dat. 4 puncte
8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului epic. 4 puncte
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, următoarea secvenţă din text: Nicolae Tabără se prăvăli grămadă cu obrazul în prundiș și sângele îl prididi pe gură și pe nas. Și așa rămase un dram de vreme, neclintit ca un mort. Creierii îi vuiau, iar sufletul îi sângera și-l durea mai strașnic decât rănile feței. Apoi se ridică încetinel, clătinându-se pe picioare, își șterse sângele cu poala cămășii și aruncă o privire mută în urma trenului, care se pierdea în ceața zorilor. 4 puncte

Fragment din text

Răspuns:
1. Zărise - văzuse
Spaimă - teamă
2. În secvența „parc-ar fi stat”, cratima marchează ... Cumpărați accesul pentru a citi mai mult

Simulare Română 2017 Subiectul I | Profil real

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.