Simulare Română 2017 - Clasa a XI-a - Subiectul I - Profil real

Referatul a fost validat de către editorii de la Liceunet.ro. Materialele Premium sunt produse de profesori pentru Liceunet.ro

Simulare Română 2017 - Clasa a XI-a - Subiectul I - Profil real

Rezolvările pe baza fragmentului din textul „Amintiri de la Junimea” de Iacob Negruzzi, pe care l-au primit elevii de clasa a XI-a, profilul real, la simularea examenului de Bacalaureat la limba română au fost dat de către profesorii Liceunet urmărind baremul impus de către reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării.

Așadar, dacă vrei să vezi câte dintre răspunsurile date de tine sunt cele corecte sau pentru a te obișnui cu această structură a examenului de Bacalaureat, te sfătuim să accesezi această variantă de rezolvare. Vei ști să argumentezi dacă emoțiile pot fi stăpânite de către un vorbitor în public, dar și cum să formulezi răspunsuri corecte pentru celelalte cerințe.

Cuprins

Citește fragmentul din textul „Amintiri de la Junimea” de Iacob Negruzzi.
A. Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text.
1. Menţionează sensul din text al secvenței nicio idee nu-i mai veni în minte, ca și cum toate i-ar fi fost smulse din cap deodată. 4 puncte
2. Indică formula cu care începeau prelegerile populare, precizând rolul ei. 4 puncte
3. Explică motivul pentru care incidentul evocat în al doilea paragraf este considerat destul de neplăcut. 4 puncte
4. Precizează numele a trei membri ai societăţii Junimea, care, alături de Titu Maiorescu şi de Th. Rosetti, au participat la prelegerile acesteia, valorificând textul dat. 4 puncte
5. Prezintă o caracteristică a prelegerilor susținute de Maiorescu, referindu-te la tematica abordată. 4 puncte
Notă! Răspunsurile vor fi formulate în enunțuri.

B. Redactează un text de 150 – 300 de cuvinte, în care să argumentezi dacă emoțiile pot sau nu pot fi stăpânite de un vorbitor în public, folosind informațiile din fragmentul extras din volumul Amintiri de la Junimea de Iacob Negruzzi. 20 de puncte
În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
– formularea tezei/problematicii puse în discuţie; 2 puncte
– menționarea poziției pe care o ai față de teză/problematică; 2 puncte
– enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate poziției adoptate; 12 puncte
– formularea unei concluzii pertinente; 2 puncte
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare; 1 punct
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte. 1 punct
Notă!
În elaborarea răspunsului, te vei raporta la informațiile din fragmentul dat.
Folosirea altor informații este facultativă.

Simulare Română 2017 - Clasa a XI-a - Subiectul I - Profil real

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.