Simulare Bac Matematică 2021 | Tehnologic

Referatul a fost validat de către editorii de la Liceunet.ro. Materialele Premium sunt produse de profesori pentru Liceunet.ro

Simulare Bac Matematică 2021 | Tehnologic

Accesează acest material pentru a vedea rezolvările complete ale tuturor problemelor de matematică de la simularea probei obligatorii a examenului de Bacalaureat din 2021, pentru profilul tehnologic.

Problemele de matematică sunt structurate astfel:

- Subiectul I - operații cu numere complexe, determinarea punctului de intersecție a graficului a două funcții de gradul I, rezolvarea unei ecuații cu radicali, determinarea numărului de submulțimi ale unei mulțimi, determinarea coordonatelor unui punct care aparține unei drepte, utilizarea unor relații trigonometrice.

- Subiectul II - o problemă cu matrice și determinanți (determinarea unui determinant de ordinul II, demonstrarea unei relații între matrice ce implică înmulțirea a două matrice de ordinul II și utilizarea acestei relații pentru rezolvarea unei ecuații) și o problemă cu lege de compoziție (aplicarea legii de compoziție asupra a două elemente, determinarea elementului neutru al legii de compoziție, rezolvarea unei inecuații ce implică aplicarea legii de compoziție),

- Subiectul III - o problemă cu funcții derivabile (calculul derivatei de ordinul I ale unei funcții, determinarea ecuației tangentei la graficul funcției într-un punct de abscisă dat, stabilirea convexității funcției) și o problemă cu funcții integrabile (calculul unor integrale definite, demonstrarea unei inegalități ce implică calculul unei integrale definite).

Simulare Bac Matematică 2021 | Tehnologic

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.