Mihail Kogălniceanu ṣi Dacia literară | Perioada paṣoptistă

0 0 0 0 0 0 (0 review-uri)
Referatul a fost validat de către editorii de la Liceunet.ro. Materialele Premium sunt produse de profesori pentru Liceunet.ro

Nivel educație

Uman 12

Materie

Limba și literatura română

Nota

10

Număr de pagini

3

Număr de cuvinte

930

Format fișier

PDF

Subiectul III: Mihail Kogălniceanu ṣi Dacia literară | Perioada paṣoptistă

„Mihail Kogălniceanu ṣi Dacia literară | Perioada paṣoptistă” este un eseu extrem de util, care te va ajuta să te pregătești mult mai bine pentru examenul de Bacalaureat. Deși până acum cerința de a redacta un eseu despre Mihail Kogălniceanu ṣi „Dacia literară” nu s-a regăsit în niciunul dintre modelele de subiecte publicate de Ministerul Educației și Cercetării și nici la simulările sau examenele de anii trecuți, studierea acestor informații este inclusă în programa pentru Bac, așa că îți recomandăm să nu neglijezi acest material. În plus, citind acest eseu despre perioada paṣoptistă realizat de către profesorii noștri vei fi mult mai liniștit știind că ai aprofundat și acest subiect. Partea bună este că limbajul folosit este unul pe înțelesul tău, așa că nu va fi deloc greu să reții informațiile.

Fragment din text
Perioada paṣoptistă (1830-1860) este una dintre etapele fundamentale ale literaturii române, aceasta caracterizându-se printr-o mare efervescenţă culturală ṣi prin promovarea specificului naţional. Paṣoptismul se manifestă în preajma Revoluţiei de la 1848, fiind strâns legat de ideea emancipării ṣi de afirmarea conṣtiinţei naţionale. Această perioadă culturală are la bază activitatea revistei „Dacia literară”, al cărei prim număr este publicat în 1840 de Mihail Kogălniceanu, îndrumătorul generaţiei paṣoptiste.

Principalul obiectiv al paṣoptiṣtilor este crearea unei literaturi naţionale. Bineînţeles, acest scop măreţ e aliniat ideilor de formare a unei conṣtiinţe comune ṣi de unire a românilor din toate provinciile. Astfel, ceea ce se promovează în plan literar este pus în slujba idealului naţional, mai exact, literatura reprezintă un alt câmp de luptă în cadrul căruia se militează pentru conturarea conştiinţei naţionale şi pentru realizarea Unirii Principatelor. Acesta este ṣi scopul revistei „Dacia literară”, întrucât, încă din primul număr al revistei, prin articolul-program ,,Introducţie” publicat de Kogălniceanu, se subliniază ideea că revista este adresată românilor din toate provinciile, dorindu-se o unificare la nivelul producţiilor literare. Prin urmare, unirea literară este un prim pas pentru o viitoare unire teritorială ṣi socială. Această uniformizare se face prin intermediul unor principii promovate de Kogălniceanu, acestea oglindindu-se fidel în scrierile autorilor paṣoptiṣti din toate provinciile româneṣti.

Articolul-program „Introducţie” are în vedere necesitatea aṣezării principiului estetic la baza criticii româneṣti – ,,[…] vom critica cartea, iar nu persoana” –, unitatea limbii ṣi a literaturii la nivelul provinciilor româneṣti, evitarea traducerilor care ,,omoară în noi duhul naţional” ṣi valorificarea specificului naţional. Astfel, Kogălniceanu atrage atenţia asupra faptului că scriitorii trebuie să se lase inspiraţi de ,,frumoasele noastre ţări”, de obiceiuri ṣi de istoria naţională, imitarea literaturii străine fiind înlocuită cu promovarea unei literaturi naţionale. Pornind de la principiul conform căruia ṣi la noi întâlnim ,,sujeturi de scris”, autori precum Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi, Grigore Alexandrescu au respectat principiile paṣoptiste trasate de Kogălniceanu, lucrările publicate de aceṣtia în „Dacia literară” ilustrând ideea unităţii prin crearea unei literaturi ... [citește mai mult]