Modele de subiecte Română 2017 - Clasa a XI-a - Subiectul I - Profil real

Referatul a fost validat de către editorii de la Liceunet.ro. Materialele Premium sunt produse de profesori pentru Liceunet.ro

Modele de subiecte Română 2017 - Clasa a XI-a - Subiectul I - Profil real

Echipa Liceunet a rezolvat subiectul I regăsit în modelul de subiect pentru simularea examenului de Bacalaureat la limba și literatura română (2017) pentru elevii de clasa a XI-a, profilul real. Și la acestă sesiune subiectul I prevede lecturarea unui text la prima vedere, însă, comparativ cu anii trecuți, cerințele se axează mai multe pe interpretarea textului decât pe explicarea unor noțiuni de gramatică sau limba și comunicare.

Pentru elevii de la profilul real, reprezentanții Ministerului Educației au optat pentru un fragment din textul „În intimitatea secolului 19” de Ioana Pârvulescu, iar pe baza acestuia la punctul A au fost formulate cinci întrebări cu privire la textul dat, iar la punctul B elevii au avut de redactat un răspuns mai amplu, însă tot cu referire la fragmentul primit.

Pentru a-ți fi mai ușor să te obișnuiești cu noua structura a examenului de Bacalaureat la limba română, profesorii Liceunet au rezolvat acest subiect respectând reperele menționate în barem.

Cuprins

Citește fragmentul din textul „În intimitatea secolului 19” de Ioana Pârvulescu.
A. Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la textul dat.
1. Explică sensul expresiei cu chiu cu vai în text.
2. Indică efectul venirii lui Carol I, asa cum reiese din textul dat.
3. Menționează regiunea în care se află localitatea Golești, utilizând informațiile din textul dat.
4. Precizează atitudinea unchiului Anei Racoviță, Nicolae Golescu, față de Davila, desprinsă din următoarea replică: „De, nu să știe cu franțuzu acela, știu eu ce-o să născocească?”.
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, o trăsătură de caracter a lui Davila rezultată din episodul traversării râului.
B. Redactează un text de 150-300 de cuvinte, în care să argumentezi dacă România era sau nu modernizată în perioada la care se referă fragmentul extras din volumul În intimitatea secolului 19 de Ioana Pârvulescu.
În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
- formularea ipotezei/tezei/premisei;
- menționarea poziției pe care o ai față de ipoteza/teza/premisa formulată;
- enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate poziției adoptate;
- formularea unei concluzii pertinente;
- utilizarea corectă a conectorilor în argumentare;
- respectarea precizării privind numărul de cuvinte;
Notă! În elaborarea răspunsului, te vei raporta la informațiile din fragmentul dat. Folosirea altor informații este facultativă.

Modele de subiecte Română 2017 - Clasa a XI-a - Subiectul I - Profil real

[1]
Review-urile utilizatorilor
  • 02.10.2017
    E folositor deoarece pot pregăti pentru BAC și așa exersez. Mulțumesc foarte mult.