Ion de Liviu Rebreanu - Particularități ale romanului (limbaj, repere, temă, caracterizare)

0 0 0 0 0 0 (0 review-uri)
Referatul a fost validat de către editorii de la Liceunet.ro.

Nivel educație

Filologie 12

Materie

Limba și literatura română

Nota

9

Număr de pagini

4

Număr de cuvinte

1589

Format fișier

PDF

Trăsături: Ion de Liviu Rebreanu - Particularități ale romanului (limbaj, repere, temă, caracterizare)

Acest eseu conține informațiile esențiale despre romanul ”Ion”, de Liviu Rebreanu. În ”Ion” de Liviu Rebreanu Comentariu – Particularități ale romanului (limbaj, repere, temă, caracterizare etc) vei regăsi caracterizarea personajului, structura romanului, explicații despre limbajul folosit de către autor și multe alte informații folositoare atunci când te pregătești pentru examenul de Bacalaureat. Citește acest comentariu și vei fi mai aproape de obținerea punctajului maxim la subiectul III de la Bacalaureat.

De asemenea, citind acest material, vei putea observa rezolvarea de nota 10 pentru Varianta 28 (Subiect III - BAC 2013, Particularităţile de construcţie a unui personaj - Liviu Rebreanu - Ion).

Cuprins
Cerințe:

- prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.);
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat;
- relevarea unei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat.

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Fragment din text
În opinia lui Eugen Lovinescu, momentul de maturizare al prozei româneşti îl constituie anul 1920, prin apariţia romanului Ion al lui Liviu Rebreanu. Ion este primul nostru roman realist obiectiv, în care dincolo de tematica tradiţionalista rurală, încep să se remarce elementele de modernitate, respectând astfel un principiu de bază enunțat de Eugen Lovinescu, anume sincronismul cu literatura universală... [citește mai mult]