Evaluarea Națională Română | Simulare 2017

Referatul a fost validat de către editorii de la Liceunet.ro. Materialele Premium sunt produse de profesori pentru Liceunet.ro

Evaluarea Națională Română | Simulare 2017

„Toamnă la Miorcani” de Ion Pillat și «„O călătorie în jurul lumii” prin intermediul pieselor de şah» sunt textele la prima vedere pe care le-au primit elevii clasei a VIII-a la simularea Evaluării Naționale la română, din data de 13 martie 2017. Pe baza acestora au trebui să rezolve mai multe cerințe de limbă și comunicare sau gramatică, dar și să motiveze apartenența primului text la genul liric sau să redacteze o narațiune în care să prezinte o întâmplare petrecută în timpul practicării unui sport.

Profesorii noștri de limba română au dat răspunsurile pentru toate cerințele întâlnite la simularea Evaluării Naționale 2017 și îți pun la dispoziție un document pe care îl poți folosi pentru a verifica dacă rezolvările tale sunt corecte sau pentru a exersa pentru examenul propriu-zis.

Cuprins

Subiectul I
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Notează câte un antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: pretutindenea, au deschis. 4 puncte
2. Menționează rolul cratimei din secvenţa carele-ncărcate. 4 puncte
3. Explică modul de formare a unui cuvânt obținut prin conversiune și a unui cuvânt obținut prin compunere din versul: Umbra mea de altădată umblă-n miezul umbrei mele. 4 puncte
4. Precizează cuvintele care conţin diftong din versul: Unghiul dorului de ducă stolurile de cucoare. 4 puncte
5. Numeşte tipul de rimă şi măsura primelor două versuri din text. 4 puncte
6. Transcrie două figuri de stil diferite din primele şapte versuri ale textului dat, precizând felul lor. 4 puncte
B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenenţa la genul liric a poeziei Toamnă la Miorcani de Ion Pillat. 16 puncte
Subiectul al II-lea
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
– organizatorul expoziţiei pieselor de şah;
– un scop al organizării expoziţiei. 4 puncte
2. Scrie titlul articolului şi sursa de unde a fost preluat acesta. 4 puncte
3. Menţionează diateza şi modul verbelor subliniate în textul dat. 4 puncte
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se exprimă: O altă categorie o reprezintă piesele ce folosesc „simboluri” din epoca modernă. 4 puncte
5. Transcrie propoziţiile din fraza următoare, precizând felul subordonatei: Expoziţia aduce în atenţia publicului 88 de jocuri de şah, piese care fac parte din colecţia particulară Emil Sitaru. 4 puncte
6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziţie subordonată predicativă, introdusă prin conjuncţia subordonatoare dacă. 4 puncte
B. Redactează o naraţiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare petrecută în timpul practicării unui joc. 12 puncte

Evaluarea Națională Română | Simulare 2017

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.