Evaluarea Națională Română | Sesiunea iunie 2017

Referatul a fost validat de către editorii de la Liceunet.ro. Materialele Premium sunt produse de profesori pentru Liceunet.ro

Evaluarea Națională Română | Sesiunea iunie 2017

Ai susținut Evaluarea Națională la limba română în data de 19 iunie 2017 și vrei să vezi dacă ai rezolvat corect cele două subiecte? Echipa Liceunet îți pune la dispoziție o variantă de răspuns, astfel că vei putea verifica dacă argumentele folosite de tine pentru a demonstra că poezia Ploaia de Magda Isanos aparține genului liric sunt cele corecte. De asemenea, vei vedea cum a fost construit textul în care se prezintă o întâmplare reală sau imaginară, petrecută în timpul unei întreceri sportive. Nu în ultimul rând, vei putea verifica dacă ai rezolvat corect cerințele de gramatică.

Folosește rezolvarea subiectelor de la Evaluarea Națională 2017 pentru a verifica cum te-ai descurcat la proba la limba română și pentru a-ți aproxima punctajul înainte de afișarea rezultatelor oficiale.

Cuprins

Subiectul I
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: melodia, apărea. 4 puncte
2. Menţionează rolul cratimei din secvenţa şi-n alte dăţi. 4 puncte
3. Explică modul de formare a unui cuvânt obţinut prin conversiune şi a unui cuvânt obţinut prin derivare din ultimele trei strofe. 4 puncte
4. Precizează două cuvinte din prima strofă a poeziei care conţin diftong. 4 puncte
5. Numeşte tipul de rimă din ultima strofă a poeziei şi măsura ultimului vers. 4 puncte
6. Transcrie două figuri de stil diferite din poezie, precizând felul lor. 4 puncte

B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenenţa la genul liric a poeziei Ploaia de Magda Isanos. 16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să precizezi două trăsături ale genului liric;
– să prezinţi detaliat două trăsături ale genului liric, valorificând textul dat;
– să respecţi structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

Subiectul al II-lea
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos.
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:
– anul apariţiei cronometrajului electronic;
– campionatul la care s-a stabilit recordul de viteză de 44,72 de km/h. 4 puncte
2. Scrie titlul articolului din care a fost extras fragmentul şi denumirea publicaţiei în care a apărut. 4 puncte
3. Menţionează genul şi cazul substantivelor subliniate în textul dat. 4 puncte
4. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menţionând partea de vorbire prin care se exprimă: Acum se crede că factorul limitator este rapiditatea. 4 puncte
5. Transcrie propoziţia principală şi propoziţia subordonată din fraza următoare, precizând felul subordonatei: Oamenii nu pot să simtă viteza în mod direct. 4 puncte
6. Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată atributivă, introdusă prin conjuncţia subordonatoare să. 4 puncte

B. Redactează o naraţiune de 150 – 300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare, reală sau
imaginară, petrecută în timpul unei întreceri sportive. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Evaluarea Națională Română | Sesiunea iunie 2017

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.