Moromeții Tema și viziunea despre lume

Referatul a fost validat de către editorii de la Liceunet.ro. Materialele Premium sunt produse de profesori pentru Liceunet.ro

Nivel educație

Real 12

Materie

Limba și literatura română

Nota

10

Număr de pagini

4

Număr de cuvinte

1138

Format fișier

PDF

Subiectul III: Moromeții Tema și viziunea despre lume

Eseul creat de profesorii noștri de limba română „Moromeții Tema și viziunea despre lume” structurează cele mai importante informații de care trebuie să ții cont atunci când vei avea de răspuns la cerința de la Bacalaureat de a redacta un eseu de două – trei pagini (600 – 900 de cuvinte), în care să prezinți tema şi viziunea despre lume dintr-un roman studiat, regăsită în subiectul III din sesiunea august-septembrie, 2012 și în varianta 57 de la Bacalaureatul din 2013. În materialul despre tema și viziunea despre lume din romanul „Moromeții”, eseu realizat impecabil, profesorii noștri au inclus cele mai importante detalii de care ai nevoie pentru realizarea propriului tău comentariu de Bacalaureat pe tema propusă.

Cuprins
Iată care sunt reperele de care trebuie să ții cont pentru a fi sigur că profesorul examinator îți va punctat lucrarea cu nota maximă:
- evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie, într-un curent cultural/ literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică;
- prezentarea temei/ temelor romanului, reflectată/ reflectate în textul narativ ales, prin referire la două episoade/ secvenţe narative;
- sublinierea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, perspectivă narativă, tehnici narative, construcţia personajului, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.);
- exprimarea unei opinii argumentate, despre modul în care tema/ temele şi viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales.
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Fragment din text
„Moromeții” de Marin Preda este un roman postbelic, realist, obiectiv care surprinde cititorul prin viziunea pe care o adoptă autorul în dezvoltarea temelor propuse. Prin urmare, romanul postbelic alcătuit din două volume, își demonstrează valoarea de excepție prin focalizarea asupra satului românesc din Câmpia Dunării, romanul fiind o monografie a satului tradițional românesc înainte și după cel de-al Doilea Război Mondial.

La fel ca în orice roman, Marin Preda dezvoltă în „Moromeții” trăsăturile acestei specii literare, aparținând genului epic. Fiind o operă în proză, de mari dimensiuni, acțiunea este complexă, desfășurată pe mai multe planuri narative. Intriga este complicată, conflictele sunt puternice, iar personajele participante sunt realiste, având o personalitate puternică. Modul de expunere predominant este narațiunea, iar personajele sunt prezentate direct, prin descriere, dar și indirect, pornind de la relația cu celelalte personaje, la propriile gânduri, fapte și idei, prin monolog interior, dialog și introspecție auctorială. Referitor la construcția subiectului și a discursului narativ, autorul își expune viziunea pe parcursul a două volume. Cele două volume ale romanului scot în evidență două generații, tatăl (Ilie Moromete) și fiul (Niculae Moromete), două personaje care intră în conflict, din cauza viziunilor de viață diferite.Planurile de acțiune sunt paralele și nu se intersectează. Există un plan al familiei Moromete (în fond, romanul este și un roman de familie), dar și un plan în care se desfășoară acțiunea celorlalte familii din sat.

Tema romanului este rurală. Ilie Moromete, personaj principal în romanul „Moromeții”, reprezintă țăranul care trăiește într-o perioadă istorică în schimbare, viața sa fiind influențată de modificările care apar în satul tradițional din acea perioadă. Fiind un personaj tipic pentru pătura socială a țărănimii, Ilie Moromete adoptă mentalitatea țărănească din vremea aceea: ignoră importanța școlii și pune accentul pe ceea ce asigură traiul familiei și îi dă respect în colectivitate: pământul. Prin urmare, tradiția de a munci pământul trebuie respectată cu strictețe, în detrimentul preocupării școlare. Tocmai din acest motiv, fiul său, Niculae, este îngrijorat că va rămâne repetent, din moment ce Moromete nu-i cumpărase nicio carte. Mai mult decât atât, atunci când se simte singur, liniștea o află în câmp, în afara satului, deoarece „cum să trăiești dacă nu ești ... [citește mai mult]