Bacalaureat Matematică 2018 Mate - Info | Sesiunea august

Referatul a fost validat de către editorii de la Liceunet.ro. Materialele Premium sunt produse de profesori pentru Liceunet.ro
  • Matematică-Informatică 12
  • Matematică
  • 10
  • 11
  • 1243
  • PDF

Bacalaureat Matematică 2018 Mate - Info | Sesiunea august

Ai susținut proba la matematică în cadrul sesiunii din august a examenului de Bacalaureat din 22 august 2018?

Atunci urmărește cu atenție rezolvările corecte și realizate conform baremului oficial ale tuturor problemelor care s-au dat in această sesiune de Bac, pentru profilul mate-info.

Problemele de matematică sunt impărțite astfel:

- Subiectul I - 6 probleme cu operații cu numere reale, inecuații și funcții de gradul I, ecuații exponențiale, probleme de numărare, calculul ariei unui triunghi cunoscându-se coordonatele vârfurilor acestuia, calculul razei cercului circumscris unui triunghi;

- Subiectul II - o problema de algebră cu matrice și determinanți (calculul unui determinant de ordinul 3, operații cu matrice de ordinul 3) și o problemă cu polinoame (calcule cu polinoame, proprietatea de divizibilitate a unui polinom, relațiile lui Viete)

- Subiectul III - o problemă de analiză matematică cu derivate (calculul derivatei I a unei funcții, proprietăți ale tangentei într-un punct la graficul unei funcții, proprietățile derivatei I ale unei funcții) și o problemă cu integrale definite (calculul unor integrale definite folosind formulele elementare și integralele funcțiilor compuse, definirea termenilor unui șir cu ajutorul integralelor definite și operații cu acestea)

Bacalaureat Matematică 2018 Mate - Info | Sesiunea august

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.