Bac română - Varianta 17, Subiect I, 2013 (George Bacovia, Pastel)

0 0 0 0 0 0 (0 review-uri)
Referatul a fost validat de către editorii de la Liceunet.ro. Materialele Premium sunt produse de profesori pentru Liceunet.ro

Nivel educație

Uman 12

Materie

Limba și literatura română

Nota

10

Număr de pagini

4

Număr de cuvinte

464

Format fișier

PDF

Subiectul I: Bac română - Varianta 17, Subiect I, 2013 (George Bacovia, Pastel)

Nu te simți pregătit pentru rezolvarea cerințelor de la Subiectul I al examenului de Bacalaureat la română? Citește „Bac română - Varianta 17, Subiect I, 2013 (George Bacovia, Pastel)” și vezi cum au abordat profesorii noștri de limba și literatura română cele 9 întrebări din varianta 17 (anul 2013).

Astfel, vei putea observa cum trebuie să arate rezolvarea primului subiect pentru a respecta baremul și a primi punctajul maxim. Sfatul nostru este să parcurgi enunțurile din „Bac română - Varianta 17, Subiect I, 2013 (George Bacovia, Pastel)”, să exersezi rezolvându-le singur, iar apoi să compari ceea ce ai scris tu, cu rezolvările oferite de profesori.

Cuprins
Cerințe:

1. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al toamnei.
2. Precizează un rol al utilizării cratimei în structura „Şi-i galbenă”.
3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul frunză.
4. Transcrie câte o structură/ un fragment de vers ce conţine o imagine auditivă, respectiv, o imagine vizuală.
5. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat.
6. Explică rolul întrebuinţării frecvente a punctelor de suspensie şi a liniilor de pauză, în textul poeziei citate.
7. Comentează, în 6 – 10 rânduri, strofa a doua, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.
8. Prezintă semnificaţia titlului în relaţie cu textul poeziei date.
9. Motivează apartenenţa textului dat la simbolism, prin prezentarea a două trăsături existente în text.

Rezolvare:

1. Două cuvinte care aparțin câmpului semantic al “toamnei”: ”frunza” ...

Click aici și descarcă acum - și ești cu un pas mai aproape de a avea propriul referat.