Regula evitării circularității și regula eliminării

Regula evitării circularității

Potrivit regulii evitării circularității, definiția trebuie să fie de sine stătătoare, termenul definitor nu trebuie să conțină termenul definit sau o variație gramaticală a acestuia. Această regulă are în vedere prevenirea formării de cercuri vicioase care doar creează iluzia prezenței unei explicații, fără a aduce de fapt vreo informație suplimentară.

Un exemplu de definiție greșită este: 

Minerul este lucrătorul în mină.

O definiție încalcă regula circularității chiar și atunci când definitorul nu repetă propriu-zis cuvinte din definit, însă se folosește de o sinonimie care nu aduce informații suplimentare. O astfel de definiție greșită este: 

Orașul este o așezare urbană.

Pe de altă parte, atunci când avem de a face cu termeni compuși, definitorul poate relua unul din cuvintele definitului fără a încălca regula. În acest caz, termenul reluat de către definitor reprezintă genul proxim al definitului (noțiunea de rang imediat superior față de definit).

Un exemplu de definiție corectă este: 

Textul literar este un text creativ rezultat ca urmare a imaginației autorului.

În exemplu de mai sus, text creativ este noținea de rang superior față de text literar deo...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in