Perioada pașoptistă

Perioada pașoptistă în literatura română este pagina unde vei găsi toate resursele necesare pentru o pregătire temeinică pe această temă pentru examenul de Bac, pentru realizarea unui eseu, referat sau studiu de caz având ca temă perioada pașoptistă.…

...

1. Abordare generală a perioadei pașoptiste

Perioada pașoptistă (1830-1860) este definită de activitatea culturală intensă care a avut loc în acea etapă istorică, promovarea specificului național fiind unul dintre cele mai importante principii.

Pașoptismul se manifestă în preajma Revoluției de la 1848, fiind strâns legat de ideea emancipării și de afirmarea conștiinței naționale. Reprezentând una dintre etapele fundamentale ale lite…

...

3. Trăsături ale perioadei pașoptiste

  • critica literară va fi obiectivă și va avea la bază principiului estetic – „[…] vom critica cartea, iar nu persoana.”;
  • unitatea limbii și a literaturii la nivelul provinciilor românești, unirea literară fiind un prim pas pentru o viitoare unire teritorială și socială;
  • evitarea traducerilor și a imitațiil…

...

4. Scriitori reprezentanți

Poezie

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in