Aspecte generale

Cunoașterea ar putea fi definită drept procesul prin care omul, în calitate de subiect cognitiv (ființă care gândește), asimilează informațional lumea în calitate de obiect de cunoscut.

Disputa dintre raționalism și empirism are loc în cadrul epistemologiei, ramură a filozofiei care se ocupă cu studiul naturii, surselor și limitelor cunoașterii. Întrebarea din cadrul epistemologiei care stă la baza dezbaterii dintre raționalism și empirism este „Cum putem dobândi cunoașterea?”, și are în vedere sursele ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in