1952 și 1965

Constituția din 1952

Constituţia din 1952 este textul fundamental care relevă totala subordonare a Republicii Populare Române faţă de U.R.S.S., principiul său de bază fiind dictatura proletariatului. Puterea executivă era deținută de Consiliul de Miniştri iar cea legislativă de Marea Adunare …

...

Constituția din 1965

Moartea lui Gheorghe Gheorghiu Dej și venirea la conducerea partidului comunist a lui Nicolae Ceaușescu a dus la adoptarea unei noi constituții comuniste. Constituția din 1965 marchează transformarea regimului din popular în socialist (România se va numi Republică Socialistă), subliniază caracterul unitar al statului, deținerea suverană a întregii puteri de către popor și proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție. Rolul conducător în …

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in