1948

Adoptarea primei constituții comuniste

După al doilea război mondial, comuniștii ajung la putere în România, iar în 30 decembrie 1947, regele Mihai I este silit să abdice. În condițiile autodizolvării fostului parlament și a preluării puterii de către comuniști, este adoptată o nouă constituție în 13 aprilie 1948. Alcătuită după modelul Constituţiei sovie…

...

Mai există separarea puterilor în stat?

Puterea executivă şi administrativă aparținea Guvernului – Consiliului de Miniștri, care trebuia să răspundă în fața Marii Adunări Naţionale şi a Prezidiului acesteia în perioada dintre sesiuni: „Inițiativa legislativă aparține guvernului. De asemenea, deputații, în număr de cel puțin o cincime din numărul total, pot lua inițiativa oricărei legi” (art. 55). 

Cu toate acestea, se poate afirma că nu mai există principiul separării puterilor în stat, întrucât „Organul suprem al puterii de Stat a Republicii Populare Române este Marea Adunare Națională a R.P.R.” (art. 37) și „Marea Adunare Națională a R.P.R. este un…

...

Marea Adunare Națională

Potrivit art. 39 al constituției, atribuțiile Marii Adunări Naționale erau: alegerea Prezidiului Marii Adunări Naționale; formarea Guvernului R.P.R.; modificarea Constituției; stabilirea numărului, atribuțiilor și denumirii ministerelor; votarea bugetului Statului, a încheierii exercițiilor bugetare, fixarea impozitelor și a modului lor de percepere; problemele de război și pace; să deci…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in