Secolul XX între democrație și totalitarism

În cadrul referatului vei găsi informații relevante despre evenimentele …

...

Referat despre democrație și totalitarism în secolul XX

Democrația europeană a cunoscut o evoluție sinuoasă în secolul al XX-lea. În primul deceniu interbelic, numărul statelor cu regim democratic a crescut, dar acest tip de regim a intrat în declin pe fondul marii crize economice, astfel încât multe stateau început să cunoască mai târziu, în deceniul patru forme autoritare sau totalitare de conducere. După cel de-al Doilea Război Mondial, Europa de Est a intrat în sfera de influență sovietică, impunându-se regimul comunist care s-a menținut până în ultimul deceniu al secolului al XX-lea.

În secolul al XX-lea, după Primul Război Mondial, democrația ca regim politic s-a instaurat aproape în toate statele Europei, fie în sisteme de guvernare monarhice parlamentare (model Marea Britanie), fie în sisteme de guvernare republicane parlamentare (model fiind Germania. de vest în perioada 1945-1990 și Germania de astăzi) sau prezidențiale (model fiind Franța). Confruntate cu ascensiunea unor regimuri totalitare, înainte și după Al Doilea Război Mondial, la sfârșitul perioadei „războiului rece” (1946-1991) regimurile democratice s-au consolidat. Bazate pe principiul separării puterilor în stat, pluripartitism, vot universal, alegeri libere, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, regimurile democratice din secolul XX s-au deosebit în problema redefinirii rolului statului In viața economică și al raporturilor dintre stat și cetățeni.

Experiența interbelică a S.U.A. (politica New Deal, promovată de președintele F.D. Roosevelt, neoliberalismul, teoretizat de J.M. Keynes) au servit practicii politice din statele Europei postbelice unde s-a trecut la o nouă etapă a „statului-providență” sau „statului bunăstării”. Astfel, o caracteristică a statului democratic european a fost intervenția economică, fără a știrbi proprietatea privată și libertatea economică, prin investiții de stat și legislație în asigurarea de locuri de muncă, în sprijinirea retehnologizării activității private, în probleme legate de poluare. Altfel, în relație cu cetățenii, statul-providență și-a asumat o mai mare responsabilitate în educație, asistență socială, mijloace de transport și comunicare, problema timpului liber (loisir).

După Marea Britanie și Suedia, modelul „statului-providență” a fost aplicat și în alte țări. În cazul Marii Britanii, alternarea modelelor neoliberale cu cele liberale clasice a evidențiat eficiența modelului neoliberal.
Practica democrației liberale implica existența regimurilor constituționale în care contra…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in