Regionarea climatică

În funcție de factorii genetici și de caracteristicile elementelor climatice, pot fi delimitate mai multe tipuri și subtipuri de climă în Europa. Astfel, putem vorbi de un climat temperat, mediteranean în sud și subpolar în extremitatea nordică a continentului.

Climatul temperat se împarte, la rândul lui, în climat temperat-oceanic, temperat de tranziție (care face treptat trecerea de la climatul temperat-oceanic spre cel continental) sau temperat-continental. Aceste subtipuri se conturează într-un loc sau altul în funcție de puterea de influență a maselor de aer oceanic.

Prin urmare, teritoriile aflate mai aproape de ocean, acolo unde masele de aer nu sunt blocate de un baraj orografic, vor avea o climă mai blândă și mai umedă. Amplitudinile termice vor fi mai scăzute, și, de aceea, verile sunt răcoroase, pe când iernile sunt mai domoale. Astfel, vom spune că respectivele teritorii au o climă temperat-oceanică.

Teritoriile aflate la o depărtare mai mare de ocean sau în spatele unor baraje orografice, vor avea o climă caracterizată prin amplitudini termice mai mari și precipitații m...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in