Factorii genetici

Factorii care determină existența unui anumit tip de climă într-un anumit spațiu sunt numeroși și au origini diferite. Printre aceștia se numără următoarele elemente: poziția geografică, expoziția și înclinarea versanților, cantitatea de radiație solară primită de la Soare, elementele fizico-geografice din vecinătate (unități de relief sau unități hidrografice) și circulația maselor de aer. În plus, și activitățile antropice pot avea o influență locală asupra climei.

Toți acești factori acționează asupra unui teritoriu concomitent, iar rezultatul acțiunii lor determină existența unor tipuri de climă cu caracteristici diferite, în funcție de specificul local al fiecăruia.

Poziția geografică

Datorită situării între parelele de 35º și 82º latitudine nordică, Europa dispune, în mare parte, de o climă temperată.

Pe lângă poziția geografică, acționează și alți factori, care împart clima în mai multe tipuri și subtipuri.

Poziția geografică influențează și cantitatea de radiație solară primită de la Soare.

Factorii radiativi

Mediile anuale ale radiației globale scad dinspre sudul continentului spre nordul acestuia, de la 140 kcal/cm²/an la 70 kcal/cm²/an.

Aceasta înseamnă că partea de sud a Europei primește o cantitate mai ridicată de căldură decât...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in