Perspectiva narativă

Considerat un inovator în arta romanului, Camil Petrescu creează prin romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, apărut în 1930, o creaţie de certă autenticitate, în care autorul sondează stările interioare ale personajului-narator, procesele sale de conştiinţă și ecourile evenimentelor în conştiinţa acestuia, supuse unui permanent proces de obiectivare.

Titlul romanului, construit pe baza unei duble antiteze: „ultima/întâia”, „dragoste/război”, pune în evidenţă cele două mari teme care stau la baza construirii romanului, cea a iubirii şi cea a războiului, ambele îngemănându-se într-o temă fundamentală, cea a condiţiei dramatice a intelectualului lucid. Însetat de absolutul sentimentului de iubire şi dominat de incertitudini, protagonistul trăiește o dramă pe care reuşeşte să o depăşească prin implicarea într-o experienţă mult mai puternică, aceea a omenirii ce trăieşte tragismul unui război absurd.

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, construit pe 13 capitole, este un roman modern de tip proustian, subiectiv, de analiză psihologică. El aduce într-un cadru citadin un nou tip de personaj, intelectualul inadaptat, idealistul preocupat de propria existenţă.

Perspectiva subiectivă a romanului, realizată prin naraţiune homodiegetică, este asigurată de faptul că protagonistul devine narator şi, folosindu-se de introspecţie, îşi analizează cu luciditate gândurile şi sentimentele. Întregul romanul se transformă într-un monolog interior, pe parcursul acestuia protagonistul confesându-se şi descriindu-şi stările sufleteşti şi problemele sale de conştiinţă. Prin focalizare internă, evenimentele sunt prezentate exclusiv din perspectiva personajului narator, iar din aceasta, eroul se destăinuie, îşi analizează cu luciditate trăirile, zbuciumându-se între certitudine şi incertitutdine, atât în plan erotic, cât şi în planul tragediei războiului.

Instanţele comunicării narative dintr-o operă epică identifică autorul şi naratorul în naraţiune, relevă relatarea prin personaj şi marchează formal în text prezenţa cititorului...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in