Comentariu

Act venețian” este o operă dramatică modernă scrisă de către Camil Petrescu în anul 1919, realizată special pentru a fi pusă în scenă. În construcția sa, autorul a folosit atât elemente specific, ca dialogul sau monologul, cât și indicațiile scenice. Dramatismul operei reiese atât din conflictele societății, cât și din cele ale personajului principal. Acțiunea se desfășoară în două tablouri, iar opera este structurată în trei acte – fiecare reprezentând câte o treaptă în evoluția conflictului – care sunt organizate în mai multe scene. Acțiunea dramei se petrece în secolul al XVIII-lea, în Veneția, Camil Petrescu prezentând o societate degradată și coruptă prin personajele prezentate. 

Caracterizare Pietro Gralla

Caracterizarea lui Pietro Gralla, personajul principal al dramei „Act venețian” trebuie să aibă în vedere statutul pe care i-l conferă autorul în cadrul operei, trăsăturile care reies din acțiunile pe care aceasta le întreprinde, dar și trăsăturile ce ies la iveală din relația cu alte personaje. Este important să urmărești relația lui cu soția sa, Alta, și interacțiunea cu Cellino, care sunt definitorii pentru evoluția personajului. Nu uita să precizezi faptul că autorul îl descrie pe Pietro atât prin procedeul caracterizării directe, în special trăsăturile fizice, cât și prin procedeul caracterizării indirecte, sau prin autocaracterizare, pe care autorul o folosește îndeosebi pentru a prezenta trăirile interioare ale personajului. 

....

Personaje

Relația dintre personaje este foarte importantă, atât pentru acțiune, cât și pentru relevarea trăsăturilor de caracter ale acestora. Una dintre cele mai importate relații, ce influențează evoluția lui Pietro Gralla, dar și desfășurarea acțiunii, este cea dintre comandantul navelor și Cellino.

....

Text dramatic

Pentru a încadra corect opera într-un gen literar, trebuie să prezinți câteva elemente ale textului dramatic, cum ar fi modurile de expunere, ca de exemplu dialogul sau monologul, sau conflictele dramatice create de către autor. Conflictele definitorii pentru această operă sunt cel dintre Pietro și Cellino, cel dintre conte și soția sa, Alta sau cel dintre personajul principal și societatea venețiană.  Printre elementele textului dramatic poți aminti actul, aici fiind important să menționezi faptul că opera în cauză este formată din trei acte. Alte elemente mai sunt reprezentate de scenele operei sau indicațiile scenice ale autorului.

....

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in