costuri totale (CT)

În acestă secțiune a ghidului vei afla care este formula pentru rata profitului calculată la costurile totale și pentru a înțelege mai bine formula vei observa modul de rezolvare al unei probleme unde se solicită rata profitului calculată la costurile totale.

Exemplu de rezolvare a unei probleme:

La S.C. ”Ana” S.R.L se realizează 200 de bucăți din produsul A cu următoarele cheltuieli: materii prime și materiale (MP) - 30.000 lei; salarii (S) - 15.000 lei; cheltuieli de administrație (Cha) - 7.000 lei; amortismente (A) - 8.000 lei; combustibil, apă, energie (CAE) - 4.000 lei. 

Profitul (Pr) obținut de societate este de două ori mai mic decât costurile totale de producție.

Calculați rata profitului în funcție de costurile totale (CT).

Rezolvare:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in