Subiectul III

Răspundeți fiecăreia dintre următoarele cerințe:

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de chestionar cu întrebări deschise. 4 puncte

2. Enumeraţi două caracteristici ale grupului de referință. 6 puncte

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii observație şi grup mic, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care, adesea, rolurile obţinute diferă de cele așteptate. 4 puncte

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia mecanismul achiziției statusurilor dobândite se centrează pe anumite capacități sau costuri financiare. 6 puncte

Răspunsurile le găsești aici!

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in