Subiectul I

A. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situațiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Funcția de socializare a familiei se referă la:

a. procurarea resurselor materiale

b. democratizarea relației părinte-copil

c. transmiterea valorilor, obiceiurilor și tradițiilor

d. alegerea partenerului de viață

2. Una dintre funcțiile sistemului de învățământ este:

a. obținerea de profit

b. reproducerea socială a culturii

c. deținerea și influențarea puterii

d. luarea deciziilor politice

3. Socializarea primară poate fi privită ca un proces fundamental, realizat de către:

a. familie

b. școală

c. biserică

d. loc de muncă

4. Un exemplu de instituție totală este:

a. guvernul

b. muzeul

c. familia monoparentală

d. închisoarea

5. Coeziunea, ca trăsătură fundamentală a grupurilor, se referă la:

a. anumite disensiuni de la nivelul grupului

b. conflictele dintre membrii grupului

c. solidaritatea membrilor grupului

d. favorizarea unor membri ai grupului

6. Principiul statului modern care vizează alegerea reprezentanților prin vot este:

a. principiul guvernării individuale

b. principiul guvernării reprezentative

c. principiul suveranității naționale

d. principiul suveranității populare

B. Precizați două consecințe ale socializării secundare.

C. Construiți un enunț corect din punct de vedere sociologic care să evidențieze o relație între mijloacele de comunicare în masă și globalizare.

Accesează acestă pagină și vei putea citi răspunsurile corecte!

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in