Subiectul II

Socializarea începe din primele zile de viaţă şi continuă de-a lungul întregii existenţe. În primii ani, copilul este introdus în elementele sociale de bază (norme, valori, credinţe) prin intermediul limbajului, agentul principal fiind familia. Dimensiunile sociale dobândite prin socializarea primară sunt completate cu elemete noi, pe parcursul unei socializări continue.

  1. Formulaţi ideea principală a textului. 
  2. Precizaţi înțelesul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6 puncte
  3. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează conceptele sociologice precizate la punctul B. 
  4. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia corupţia este determinată de gradul/nivelul ridicat de sărăcie. 
  5. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la discriminarea pozitivă a minorităţilor. 

Răspunsuri corecte:

A. Textul vorbește despre procesul socializării, care ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in