Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. La nivel microsocial, rolul religiei constă în: 

a. obţinerea de profit 

b. generarea de probleme sociale 

c. formarea caracterului uman 

d. modelarea conştiinţei colective 

Răspuns corect: c

2. Sistemul de învăţământ depinde fundamental de: 

a. dezvoltarea sistemului economic 

b. creşterea numărului de organizaţii nonprofit 

c. recunoaşterea...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in