Subiectul I

Citind această pagina vei găsi răspunsurile corecte la întrebările de la Subiectul I, la simularea de la Bacalaureat pentru Sociologie, atât pentru întrebările cu variante de răspuns multiple cât și pentru întrebările cu răspuns liber.

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

 1. Familia, ca instituție socială, are o funcție de:

  1. afiliere 
  2. socializare 
  3. ierarhizare 
  4. recompensare 

 1. Un principiu al funcționării statului modern este principiul: 

  1. guvernării nereprezentative 
  2. comasării puterilor în stat 
  3. evitării drepturilor omului 
  4. supremației constituționale 

 1. ONG-urile desemnează organizații: 

  1. independente de putere și nonprofit 
  2. independente de politică, dar cu profit 
  3. independente de normele sociale și nonprofit 
  4. independente de guvern, dar cu profit 

 1. Găsirea unui țap ispășitor în populația unui grup etnic minoritar pentru problemele populației majoritare este un exemplu de: 

  1. populism 
  2. segregare 
  3. discriminare 
  4. corupție 

 1. Conflictul social nu poate lua forma: 

  1. grevelor spontane 
  2. măririi salariilor 
  3. protestelor de stradă 
  4. grevelor organizate 

 1. Un exemplu de corupție este: 

  1. excesul de zel dovedit de un profesor la catedră, într-o școală privată 
  2. condiționarea actului medical de o sumă de bani, într-un spital de stat 
  3. eliberarea întârziată a adeverințelor, într-o instituție publică 
  4. plătirea serviciilor medicale, într-un spital privat 

  

B. Precizaţi două consecințe ale educației informale asupra individului, în societatea contemporană.

C. Construiţi un enunţ, corect din punct de vedere sociologic, care să evidenţieze o relaţie între educație şi infracționalitate.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in