Subiectul II

  1. Transcrieţi pe foaia de examen tabelul de mai jos: 

Producţia fizică

(buc.)

Preţul unitar

(u.m.)

Costul unitar

(u.m.)

Profitul unitar

(u.m.)

Masa profitului

(u.m.)

   1000

  10

   5

   2000

   8

   5

   3000  

   7

   6

   4000

   6

   6

A. Completaţi fiecare dintre cele două coloane libere ale tabelului. (6 puncte)                         
 

B. Precizaţi volumul producţiei care asigură nivelul maxim al profitului total, în urma evaluării datelor completate în tabel. (6 puncte)

C. Trasaţi un grafic prin care să ilustraţi modificarea costului unitar în funcţie de cantitatea produsă, pe baza datelor din tabel. (3 puncte)

 

  1. Calculaţi modificarea procentuală a ratei profitului, la cost, în situația în care cheltuielile de producţie se dublează și masa profitului rămâne constantă, scriind totodată algoritmul folosit pentru efectuarea calculului și precizând sensul modificării ratei profitului, calculate la cost. (9 puncte)                   

  1. O bancă acordă într-un an, sub formă de credite, sumele deponenţilor în valoare de 5 mil. u.m. Rata anuală a dobânzii plătite deponenţilor este de 10%, iar creditele se acordă la o rată anuală a dobânzii de 1,15 ori mai mare. Determinați, scriind algoritmul folosit pentru efectuarea calculelor şi explicitând simbolurile utilizate: (9 puncte)

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in