Subiectul I

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Cunoaşterea elasticității cererii în funcție de preţ a unui bun economic este importantă pentru: (3 puncte)

a. consumator

b. cumpărător

c. vânzător

d. debitor

2. După modul în care se concretizează în activitatea producătorului de bunuri economice, cheltuielile incluse în costul total se grupează în: (3 puncte)

a. cheltuieli de fabricaţie şi cheltuieli de producţie

b. cheltuieli materiale şi cheltuieli salariale

c. cheltuieli variabile şi cheltuieli materiale

d. cheltuieli directe şi cheltuieli băneşti

3. Dacă, pentru realizarea unui anumit volum al producției, au fost necesare 100 de ore de muncă, iar productivitatea muncii este de 5 bunuri pe oră, atunci cantitatea produsă:  (3 puncte)

a. este de 20 de unităţi de bun economic

b. este de 500 de unităţi de bun economic

c. este de 4000 de unităţi de bun economic

d. nu poate fi calculată doar pe baza datelor din enunț

4. Despre utilitatea marginală se afirmă corect că:  (3 puncte)

a. este maximă, atunci când utilitatea totală este maximă

b. este pozitivă, atunci când consumatorul obţine o satisfacţie prin consumul realizat

c. este minimă, atunci când utilitatea se transformă în dezutilitate

d. este negativă, atunci când utilitatea totală este maximă

5. Ținând cont de durata utilizării lor, resursele naturale se pot grupa în: (3 puncte)

a. primare şi derivate

b. recuperabile şi nerecuperabile

c. nerecuperabile şi regenerabile

d. neregenerabile şi regenerabile

6. Dacă preţul unicului substituent al bunului A a scăzut, atunci, în mod normal: (3 puncte)

a. va creşte oferta pentru bunul A

b. va scădea cererea pentru substituentul bunului A

c. va scădea cererea pentru bunul A

d. va creşte oferta pentru substituentul bunului A

7. Din punct de vedere economic, nu reprezintă un preţ: (3 puncte)

a. profitul brut

b. rata dobânzii

c. salariul nominal

d. cursul obligaţiunii

8. Cea mai mare parte a masei băneşti aflată în circulație se prezintă sub forma: (3 puncte)

a. monedei scripturale

b. numerarului

c. monedei metalice

d. bancnotei

9. Obligaţiunea se deosebeşte de acţiune prin aceea că: (3 puncte)

a. este un titlu de valoare cu venit variabil

b. se tranzacționează pe piaţa capitalurilor

c. este expresia unui împrumut pe termen lung

d. venitul încasat de deținătorul ei se numeşte dividend

10. Atunci când un agent economic se află în situaţia de monopol, de regulă, profitul pe care îl obține: (3 puncte)

a. este egal cu costul variabil

b. este un preț de monopol

c. este egal cu cifra de afaceri

d. include profitul normal

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in