Programă Bac Română 2022-2023

Primul pas pe care trebuie să îl faci în pregătirea pentru examenul de Bacalaureat la limba și literatura română este să cunoști operele literare care trebuie studiate pentru Bac, adică programa. 

Notă! Potrivit ultimelor informații oferite de către reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, în anul 2023 se va reveni la programa de dinainte de pandemie. 

În anul 2021 și anul 2022, programa pentru examenul de Bacalaureat a fost simplificată, astfel că, unele opere au fost eliminate. Totuși, pe această pagină vei găsi precizări legate de operele care nu s-au regăsit anii trecuți în programă pentru a-ți fi mai ușor să faci o comparație și să vezi care sunt temele care au fost reintroduse.

Structura subiectelor

Până în momentul de față, subiectul 3 al Bacalaureatului la română, sesiunea 2022-2023, nu s-a schimbat față de anii trecuți. Echipa Liceunet.ro a adunat la un loc toate operele literare pe care trebuie să le cunoști pentru Bacalaureat, în funcție de autor, iar profesorii noștri au confirmat lista de mai jos.

Indiferent dacă urmezi filiera teoretică - profil real, filiera tehnologică, filiera vocațională - toate profilurile și specializările (cu excepția profilului pedagogic) sau filiera teoretică - profil umanist și filiera vocațională - profil pedagogic aici vei găsi toate operele care intră în programa de Bac pentru Limba Română.

În „Programă Bac Română 2022-2023” vei găsi operele literare pe care trebuie să le studiezi pentru Bacalaureat, împărțite în funcție de tipul de text (în paranteză vei găsi câteva dintre materialele pe care le avem pentru opera studiată). Pentru fiecare operă literară îți oferim ca material de studiu un eseu intitulat „Tema și viziunea despre lume a autorului” - Subiectul 3 Bac.

De asemenea, aici vei găsi și alte cerințe ale subiectului 3 Bac Română: particularități de construcție ale unui personaj, relația dintre două personaje și particularități ale unui text poetic studiat, nuvele, comedie, roman interbelic/ postbelic, etc sau modul în care se reflectă o temă.

Pentru a avea acces la toate eseurile pentru Bacalaureat, te sfătuim să dai un click pe Autorii canonici pentru Bacalaureat. Aici vei găsi o listă cu toți autorii de la Bac și trimiteri către rezolvări conform baremului pentru toate posibilele cerințe de la Bacalaureat.

Poezii de studiat:

1. Pașoptism

 • Umbra lui Mircea la Cozia de Grigore Alexandrescu (comentariu, apartenența la romantism, fișă de lectură)
 • Malul Siretului de Vasile Alecsandri (comentariu, tema și viziunea despre lume, argumentare pastel, apartenența la pașoptism, fișă de lectură)

2. Poezia romantică

 • Luceafărul de Mihai Eminescu (comentariu, rezumat, tema și viziunea despre lume, figuri de stil, particularități ale textului poetic, condiția omului de geniu, metamorfozele luceafărului, etc.)
 • Floare albastră: poezie romantică de Mihai Eminescu (comentariu, rezumat, tema și viziunea despre lume, apartenența la romantism)

3. Prelungiri ale romantismului și clasicismului - doar pentru profilul uman

 • Moartea lui Fulger de George Coșbuc (comentariu, eseu, baladă cultă, fișă de lectură)
 • Rugăciune de Octavian Goga (comentariu, tema și viziunea despre lume)
 • De demult de Octavian Goga (comentariu, tema și viziunea despre lume)

4. Poezia simbolistă

 • Plumb de George Bacovia (comentariu, tema și viziunea despre lume, particularitățile textului poetic, artă poetică, încadrare în simbolism, cromatica bacoviană)
 • Lacustră de George Bacovia (comentariu, tema și viziunea despre lume, elemente de compoziție, particularitățile textului poetic)

5. Poezia modernistă și expresionistă

 • Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga (comentariu, tema și viziunea despre lume, elemente de compoziție și limbaj, artă poetică filosofică modernă, particularități ale textului poetic)

6. Poezia modernistă

 • Flori de mucigai de Tudor Arghezi (comentariu, comentariu pe strofe, tema și viziunea despre lume, text poetic modern, estetica urâtului, artă poetică)
 • Testament de Tudor Arghezi (comentariu, tema și viziunea despre lume, figuri de stil, artă poetică modernă, încadrare în modernism, particularități ale textului poetic modern)
 • Riga Crypto și lapona Enigel de Ion Barbu (comentariu, rezumat, tema și viziunea despre lume, particularități ale textului modernist, artă poetică)

7. Poezia avangardistă - doar pentru profilul uman

8. Poezia neomodernistă

 • Leoaică tânără, iubirea... de Nichita Stănescu (comentariu, tema și viziunea despre lume, elemente de compoziție, particularitățile poeziei neomoderniste și ale textului poetic) - NU a intrat la Bacalaureatul din 2021 și 2022

9. Poezia tradiționalistă

 • Aci sosi de vremuri de Ion Pillat (tema și viziunea despre lume, comentariu pe strofe, eseu, text poetic tradiționalist, fișă de lectură)
 • În grădina Ghetsemani de Vasile Voiculescu (tema și viziunea despre lume, comentariu, apartenența la tradiționalism)

Texte narative:

Pentru Bacalaureat este obligatoriu și studiul următoarelor perioade și curente literare: fundamente ale culturii române (doar profil uman), perioada veche (doar profil uman), umanismul, iluminismul, perioada pașoptistă, România, între Orient și Occident (doar profil uman), criticismul junimist, romantismul, realismul, simbolismul, prelungiri ale romantismului și clasicismului (doar profil uman), modernismul, tradiționalismul, orientări avangardiste (doar profil uman).

Important! Chiar dacă Mircea Eliade, Ion Pillat, Costache Negruzzi și Vasile Voiculescu nu se numără printre autorii canonici, operele acestora sunt incluse în programa pentru examenul de Bacalaureat.

Conținuturi de studiat - Profil real

– trăsături ale curentelor culturale/literare reflectate în textele literare studiate sau în texte la prima vedere

– curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: umanismul și iluminismul

– perioada modernă:

a. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada pașoptistă; criticismul junimist)

b. curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (romantismul, realismul, simbolismul

c. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic, tipuri de roman: psihologic și al experienței; poezia interbelică, diversitate tematică, stilistică și de viziune; curente culturale/literare în perioada interbelică: modernism, tradiționalism; identitate culturală în context european)

d. perioada postbelică (romanul postbelic, poezia în perioada postbelică, teatrul în perioada postbelică; curente culturale/literare: postmodernismul) - NU a intrat la Bacalaureatul din 2021 și 2022

Conținuturi de studiat - Profil uman

Nu uita! Programa pentru Limba și literatura română pentru examenul de Bacalaureat prevede câteva mici diferențe între profilul uman și profilul real, iar acestea se remarcă, în principal, la cel de-al treilea subiect. Mai exact, unele teme care sunt considerate obligatorii pentru elevii de la profilul uman, nu sunt prevăzute pentru a fi studiate și de elevii de la profilul real.

Așadar, conform programei, conținuturilor de la profilul real li se adaugă câteva teme suplimentare pe care le vor studia elevii de la profilul uman, iar acestea sunt:

- fundamente ale culturii române (originile și evoluția limbii române)

- perioada veche (formarea conștiinței istorice)

- perioada modernă:

a. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (România, între Occident și Orient)

b. curente culturale/ literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (prelungiri ale romantismului și clasicismului)
d. perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică, un roman scris între 1960-1980, un roman scris după 1980) - NU a intrat la Bacalaureatul din 2021 și 2022

- curente culturale/ literare românești în context european

- printre speciile dramatice pe care trebuie să le studieze elevii de la profilul uman este inclusă și drama, nu doar comedia, cum este în cazul profilului real

Pentru a te familiariza cu toate textele narative pentru Bacalaureat și pentru a învăța cum să interpretezi enunțul corect și să respecți baremul de la examen, îți punem la dispoziție două ghiduri extrem de folositoare în pregătirea pentru Bac:

 1. Subiectul al III-lea al Bacalaureatului la română - Ghid pentru scrierea eseului
 2. Ghid pentru identificarea operei și scrierea unui eseu corect - Subiectul III, Bacalaureatul la română

De asemenea, următoarele ghiduri și materiale îți vor fi extrem de utile pentru a înțelege mai bine genurile, perioadele și curentele literare:

Programă simplificată - valabilă pentru anul școlar 2020-2021, dar și pentru anul școlar 2021-2022

După cum probabil ai auzit, în data de 5 februarie 2021, a fost publicată o nouă programă pentru Bacalaureatul la limba și literatura română, anul 2021. Iată care sunt conținuturile pe care nu le-au mai avut de studiat elevii care au susținut examenul:

 • perioada postbelică (romanul postbelic, poezia în perioada postbelică, teatrul în perioada postbelică; curente culturale/literare: postmodernismul) - profil real
 • perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică, un roman scris între 1960-1980, un roman scris după 1980; poezia în perioada postbelică; teatrul în perioada postbelică; curente culturale/literare: postmodernismul) - profil uman
 • autori canonici: Titu Maiorescu, Eugen Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu - valabil pentru ambele profiluri

Această programă școlară simplificată s-a aplicat și anului școlar 2021-2022.

În cazul în care dorești să studiezi mai în amănunt noua programă a examenului de Bacalaureat 2021 și Bacalaureat 2022, îți recomandăm să accesezi această pagină.

Spor la învățat!