Programă Bac Română 2019-2020

Primul pas pe care trebuie să îl faci în pregătirea pentru examenul de Bacalaureat la limba și literatura română este să cunoști operele literare care trebuie studiate pentru Bac, adică programa. 

Subiectul 3 al Bacalaureatului la română în 2019-2020 nu s-a schimbat față de anii trecuți. Echipa Liceunet.ro a adunat la un loc toate operele literare pe care trebuie să le cunoști pentru Bacalaureat, în funcție de autor, iar profesorii noștri au confirmat lista de mai jos.

Indiferent dacă urmezi filiera teoretică - profil real, filiera tehnologică, filiera vocaţională - toate profilurile şi specializările (cu excepţia profilului pedagogic) sau filiera teoretică - profil umanist și filiera vocaţională - profil pedagogic aici vei găsi toate operele care intră în programa de Bac pentru Limba Română.

În „Programă Bac Română 2018-2020” vei găsi operele literare pe care trebuie să le studiezi pentru Bacalaureat, împărțite în funcție de tipul de text (în paranteză vei găsi materialele pe care le avem pe această temă). Pentru fiecare operă literară își oferim ca material de studiu un eseu intitulat „Tema și viziunea despre lume a autorului” - Subiectul 3 Bac.

De asemenea, aici vei găsi și alte cerințe ale subiectului 3 Bac Română: particularități de construcție ale unui personaj, modul în care se reflectă o temă, relația dintre două personaje și particularități ale unui text poetic studiat, nuvele, comedie, roman interbelic/ postbelic, etc.

Pentru a avea acces la toate eseurile pentru Bacalaureat, te sfătuim să dai un click pe Autorii canonici pentru Bacalaureat.
Aici vei găsi o listă cu toți autorii de la Bac și trimiteri către rezolvări de nota 10 pentru toate posibilele cerințe de la Bacalaureat.

Poezii de studiat:

1. Poezia romantică

 • Luceafărul de Mihai Eminescu (comentariu, rezumat, tema și viziunea despre lume, figuri de stil, particularități ale textului poetic, condiția omului de geniu, metamorfozele luceafărului, etc.)
 • Floare albastră: poezie romantică de Mihai Eminescu (comentariu, rezumat, tema și viziunea despre lume, apartenența la romantism)

2. Poezia simbolistă

 • Plumb de George Bacovia (comentariu, tema și viziunea despre lume, particularitățile textului poetic, artă poetică, încadrare în simbolism, cromatica bacoviană)
 • Lacustră de George Bacovia (comentariu, tema și viziunea despre lume, elemente de compoziție, particularitățile textului poetic)

3. Poezia modernistă și expresionistă

 • Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga (comentariu, tema și viziunea despre lume, elemente de compoziție și limbaj, artă poetică filosofică modernă, particularități ale textului poetic)

4. Poezia modernistă

 • Flori de mucigai de Tudor Arghezi (comentariu, comentariu pe strofe, tema și viziunea despre lume, text poetic modern, estetica urâtului, artă poetică)
 • Testament  de Tudor Arghezi (comentariu, tema și viziunea despre lume, figuri de stil, artă poetică modernă, încadrare în modernism, particularități ale textului poetic modern)
 • Riga Crypto și lapona Enigel de Ion Barbu (comentariu, rezumat, tema și viziunea despre lume, particularități ale textului modernist, artă poetică)

5. Poezia neomodernistă

 • Leoaică tânără, iubirea... de Nichita Stănescu (comentariu, tema și viziunea despre lume, elemente de compoziție, particularitățile poeziei neomoderniste și ale textului poetic)

6. Poezia tradiționalistă

 • Aci sosi de vremuri de Ion Pillat (tema și viziunea despre lume, comentariu pe strofe, eseu, text poetic tradiționalist, fișă de lectură)
 • În Grădina Ghetsemani de Vasile Voiculescu (tema și viziunea despre lume, comentariu, apartenența la tradiționalism)

Texte narative:

 • O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale : comedie (comentariu, rezumat, tema și viziunea despre lume, particularități de construcție, relația dintre două personaje, modul în care se reflectă o temă, particularități ale comicului de situație, caracterizarea personajelor: Ștefan Tipătescu, Zoe Trahanache, Farfuridi, Ghiță Pristanda, Nae Cațavencu și Agamemnon Dandanache, momentele și construcția subiectului, fișă de lectură, componente de structură și limbaj)

Pentru Bacalaureat este obligatoriu și studiul următoarelor texte:

Important! Chiar dacă Mircea Eliade, Ion Pillat, Costache Negruzzi și Vasile Voiculescu nu se numără printre autorii canonici, operele acestora sunt incluse în programa pentru examenul de Bacalaureat.

Nu uita! Programa pentru Limba și literatura română pentru examenul de Bacalaureat prevede câteva mici diferențe între profilul uman și profilul real, iar acestea se remarcă, în principal, la cel de-al treilea subiect. Mai exact, unele teme care sunt considerate obligatorii pentru elevii de la profilul uman, nu sunt prevăzute pentru a fi studiate și de elevii de la profilul real.

Așadar, conform programei, temele suplimentare pe care le vor studia elevii de la profilul uman sunt:

 • fundamente ale culturii române (originile şi evoluţia limbii române)
 • perioada veche (formarea conştiinţei istorice)
 • perioada modernă:

a. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (România, între Occident şi Orient)

b. curente culturale/ literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (prelungiri ale romantismului şi clasicismului)
c. perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică, un roman scris între 1960-1980, un roman scris după 1980)

 • curente culturale/ literare româneşti în context european
 • printre speciile dramatice pe care trebuie să le studieze elevii de la profilul uman este inclusă și drama, nu doar comedia, cum este în cazul profilului real

Pentru a te familiariza cu toate textele narative pentru Bacalaureat și pentru a învăța cum să interpretezi enunțul corect și să respecți baremul de la examen, îți punem la dispoziție două ghiduri extrem de folositoare în pregătirea pentru Bac:

 1. Subiectul al III-lea al Bacalaureatului la română - Ghid pentru scrierea eseului
 2. Ghid pentru identificarea operei și scrierea unui eseu corect - Subiectul III, Bacalaureatul la română

De asemenea, următoarele ghiduri și materiale îți vor fi extrem de utile pentru a înțelege mai bine genurile, perioadele și curentele literare:

Pagina a fost actualizată cu noua structură a examenului de Bacalaureat la română în anul 2018 (valabilă și în anul școlar 2019-2020) conform modelului emis de Ministerului Educației și Cercetării.

Spor la învățat!