Bac Română 2021

Pe Liceunet vei găsi ajutorul de care ai nevoie pentru a promova cu brio examenul din 2021, toate materialele fiind actualizate.

Structura examenului de Bacalaureat pentru anul 2021

Notă: Până în acest moment nu avem informații referitoare la o modificare a structurii examenului de Bacalaureat. În cazul în care vor apărea modificări vom actualiza această pagină.

La subiectul I vei primi un text la prima vedere, iar cerințele vor fi împărțite în două subpuncte. La primul subpunct, vei avea de răspuns la cinci întrebări, iar răspunsurile le vei găsi în text, în vreme ce al doilea subpunct este puțin mai complex și vizează redactarea unui text argumentativ pornind de la o anumită afirmație din text. 

Și la subiectul al doilea vei primi tot un text la prima vedere, iar în funcție de acesta va trebui să redactezi un răspuns de minimum 50 de cuvinte privind curentul sau genul literar căruia îi aparține textului sau să explici alte noțiuni care țin de expresivitatea sau construcția textului (reguli de prozodie, mărci ale subiectivității, rolul indicațiilor scenice, perspectiva narativă, etc.).

Subiectul al treilea nu a suferit schimbări majore, singura modificare fiind legată de numărul de cuvinte pe care trebuie să le aibă eseul tău. Începând cu anul 2018 textul tău trebuie să aibă minimum 400, fără a fi precizată și o limită.

Exersează rezolvând modelele de subiecte pentru anul 2020, atât pentru profilul real, cât și pentru profilul uman.

Bac Română 2021 - Sesiunea august

Profil real

Subiectul I

Subiectul II

Subiectul III - particularitățile de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat aparținând lui Ion Creangă sau lui Camil Petrescu

Profil uman

Subiectul I

Subiectul II

Subiectul III - relația dintre două personaje dintr-un text narativ studiat aparținând lui Ion Creangă sau lui Camil Petrescu

Bac Română 2021 - Sesiunea august

Profil real

Subiectul I

Subiectul II

Subiectul III - particularități de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui G. Călinescu

Bac Română 2021 - Sesiunea iunie

Examenul de Bacalaureat la limba română s-a desfășurat în data de 28 iunie 2021. La subiectul I elevii au primit un fragment din textul „Viața lui I.L. Caragiale” de Șerban Cioculescu, iar pe baza acestuia câteva cerințe, printre care și cea de a scrie un text de minimum 150 de cuvinte, în care să se argumenteze dacă greutățile vieții pot îngreuna sau nu realizarea responsabilităților față de familie. Subiectul II a fost construit pe baza poeziei „Drum” de Ion Vinea, iar la subiectul III elevii au avut de scrie fie un eseu despre particularitățile nuvelei, fie să prezinte particularitățile de construcție a personajului dintr-o nuvelă studiată, în funcție de profilul la care au studiat.

Profil real

Subiectul I

Subiectul II

Subiectul III - particularități ale unei nuvele studiate

Profil uman

Subiectul I

Subiectul II

Subiectul III - particularități de construcție a unui personaj dintr-o nuvelă studiată

Bac Română 2021 - Sesiunea iunie rezervă

Profil real

Subiectul I

Subiectul II

Subiectul III - particularități ale unui text dramatic studiat

Bac Română 2021 - Teste de antrenament

Testul 1

Profil real

Subiectul III - Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj într-un roman interbelic studiat:

Profil uman

Subiectul III - Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți relația dintre două personaje într-un roman interbelic studiat:

Testul 2

Profil real

Subiectul III - Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Mihail Sadoveanu:

Profil uman

Subiectul III - Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a personajului într-un text narativ studiat, aparținând lui Mihail Sadoveanu:

Testul 3

Profil real

Subiectul III - Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Mihai Eminescu:

Profil uman

Subiectul III - Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Tudor Arghezi sau lui Ion Barbu:

Testul 4

Profil real

Subiectul III - particularități ale unei text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia:

Profil uman

Subiectul III - particularități ale unei text poetic studiat, aparținând lui Lucian Blaga:

Testul 5

Profil real

Subiectul III - particularități ale unui text dramatic studiat:

Profil uman

Subiectul III - particularități de construcție a unui personaj dintr-un text dramatic studiat:

Testul 6

Profil real

Subiectul III - particularități de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Ion Creangă:

Profil uman

Subiectul III - relația dintre două personaje dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Ion Creangă:

Testul 7

Profil real

Subiectul III - particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia sau lui Tudor Arghezi:

Profil uman

Subiectul III - particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Lucian Blaga:

Testul 8

Profil real

Subiectul III - particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Ioan Slavici sau lui Liviu Rebreanu:

Profil uman

Subiectul III - particularități de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Ioan Slavici sau lui Liviu Rebreanu:

Testul 9

Profil real

Subiectul III - particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui G. Călinescu sau lui Camil Petrescu:

Profil uman

Subiectul III - particularități de construcție a personajului într-un text narativ studiat, aparținând lui G. Călinescu sau lui Camil Petrescu:

Testul 10

Profil real

Subiectul III - particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui Mihail Sadoveanu:

Profil uman

Subiectul III - particularități de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui Mihail Sadoveanu:

Testul 11

Proful real

Subiectul III - particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia sau lui Lucian Blaga:

Profil uman

Subiectul III - particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Ion Barbu:

Testul 12

Profil real

Subiectul III - particularități ale unei nuvele studiate:

Profil uman

Subiectul III - particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Ion Barbu:

Bac Română 2021 - Modele de subiecte

Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării au publicat modelele de subiecte pentru Bacalaureatul din anul școlar 2020-2021. Structura subiectelor este aceeași de anii trecuți. Astfel, subiectul I este compus dintr-un text la prima vedere (Nelli Dinu & Nelli Pillat, Biruința unei iubiri) și o serie de întrebări pe baza acestuia, subiectul II conține tot un text la prima vedere și cerința de a evidenția relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice, în poezia „Pălind” de George Bacovia, iar cerința subiectului III este referitoare la un basm cult studiat, elevii de la profilul real având de scris un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte particularitățile de construcție a unui personaj, iar cei de la uman, relația dintre două personaje.

  • Profil real

Subiectul I

Subiectul II

Subiectul III - Particularități de construcție a unui personaj dintr-un basm cult studiat

  • Profil uman

Subiectul I

Subiectul II

Subiectul III - Relația dintre două personaje dintr-un basm cult studiat

Ghiduri pentru Bac Română 2021

Ghidurile pe care ți le punem la dispoziție sunt concepute urmând structura din 2019 a Bacalaureatului la limba și literatura română indiferent de profilul la care studiezi.