Bac Română 2020

Proba scrisă a Bacalaureatului la limba și literatura română, sesiunea iulie, se va desfășura în data de 22 iunie 2020, iar ghidurile noastre respectă structura și baremul emis de către Ministerul Educației și Cercetării.

Urmează să susții Bacalaureatul la limba română în anul 2020? În acest caz, este foarte important să știi că structura subiectelor nu este diferită față de cea din 2018 (2019).  Informațiile de pe această pagină bazează pe structura Bacalaureatului din anul 2019 și conform declarațiilor reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării nu vor apărea modificări.

Bacalaureat 2020 - Sesiunea august

Bacalaureat 2020  - Sesiunea specială

Bacalaureat 2020 - Sesiunea iunie

Pe această pagină găsești o variantă de rezolvare a subiectelor pe care le-au primit elevii care au susținut sesiunea din data de 22 iunie 2020 a Bacalaureatului la limba și literatura română. 

La primul subiect elevii au primit un fragment din textul „Amintiri despre G. Călinescu” scris de Mircea Bandu, iar pe baza acestuia mai multe cerințe printre care și aceea de a redacta un text de minimum 150 de cuvinte, în care să se argumenteze dacă mass-media contribuie sau nu la crearea imaginii publice a unei persoane. La subiectul II au avut de prezentat perspectiva narativă dintr-un fragment din textul „Arhanghelii” de Ion Agârbiceanu, iar la subiectul III elevii de la profilul real au avut de scris un eseu despre particularitățile unei comedii studiate, în timp elevii de la profilul uman au trebuit să redacteze un eseu despre particularitățile de construcție a unui personaj dintr-o comedie studiată.

Bacalaureat 2020 - Teste de antrenament

Exersează pentru examenul Bacalaureat din anul 2020 rezolvând testele de antrenament pe care ți le pun la dispoziție reprezentanții Ministerului Educației, iar apoi verifică dacă ai dat răspunsurile corecte citind variantele de rezolvare puse la dispoziție de echipa Liceunet. Ai la dispoziție zece teste, publicate în data de 30 martie și în 22 aprilie, pentru profilul uman și zece teste pentru profilul real, cerințele pentru primele două subiecte fiind la fel pentru ambele profiluri. 

Update 07.04.2020 edu.ro: 

Programele de examen pentru Bacalaureat nu vor cuprinde materia aferentă semestrului al II-lea.

Profilul real 

Eseurile pe care ți le punem la dispoziție reprezintă o variantă orientativă de rezolvare a cerinței, iar pentru a obține rezultate cât mai bune îți sugerăm să citești întregul eBook destinat unei anumite opere literare și să încerci să formulezi propriul punct de vedere.

Testul 1

Subiectul III - particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Mihai Eminescu sau lui George Bacovia:

Testul 2

Subiectul III - particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Mihail Sadoveanu:

Testul 3

Subiectul III - particularități de construcție a unui personaj dintr-o nuvelă studiată - Poți opta pentru orice nuvelă, însă noi îți recomandăm următoarele texte: 

Testul 4

Subiectul III - particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Camil Petrescu:

Testul 5

Subiectul III - particularități ale unei comedii studiate:

Testul 6

Subiectul III - particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui G. Călinescu:

Testul 7

Subiectul III - particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Mihai Eminescu:

Testul 8

Subiectul III - particularități ale unei text dramatic studiat:

Testul 9

Subiectul III  - particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Ioan Slavici:

Testul 10

Subiectul III - particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Tudor Arghezi:

Testul 11

Subiectul III - particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia sau lui Tudor Arghezi:

Testul 12

Subiectul III - particularități de construcție a unui personaj dintr-un basm cult studiat:

Testul 13

Subiectul III - particularități de construcție a unui personaj dintr-un text dramatic studiat:

Testul 14

Subiectul III - particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Ioan Slavici sau Liviu Rebreanu:

Testul 15

Subiectul III - particularități de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui Camil Petrescu:

Testul 16

Subiectul III - particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui G. Călinescu:

Testul 17

Subiectul III - particularități ale unei comedii studiate:

Testul 18

Subiectul III - particularități de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Ion Creangă sau lui Ioan Slavici:

Testul 19

Subiectul III - particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia sau lui Lucian Blaga:

Testul 20

Subiectul III - particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Mihai Eminescu sau lui Tudor Arghezi:

Profilul uman

Testul 1

Subiectul III - particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Lucian Blaga:

Testul 2

Subiectul III - particularități de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Mihail Sadoveanu:

Testul 3

Subiectul III - relația dintre două personaje dintr-o nuvelă studiată - Poți opta pentru orice nuvelă, însă noi îți recomandăm următoarele texte:

Testul 4

Subiectul III -  particularități de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Camil Petrescu:

Testul 5

Subiectul III - particularități de construcție a unui personaj dintr-o comedie studiată:

Testul 6

Subiectul III - particularități de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui G. Călinescu:

Testul 7

Subiectul III - particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia sau lui Lucian Blaga:

Testul 8

Subiectul III - particularități de construcție a unui personaj dintr-un text dramatic studiat:

Testul 9

Subiectul III - particularități de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Ioan Slavici:

Testul 10

Subiectul III - particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Ion Barbu:

Testul 11

Subiectul III - particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Lucian Blaga sau lui Ion Barbu:

Testul 12

Subiectul III - relația dintre două personaje dintr-un basm cult studiat:

Testul 13

Subiectul III - relația dintre două personaje dintr-un text dramatic studiat:

Testul 14

Subiectul III - particularități ale unui roman psihologic sau al experienței studiat:

Testul 15

Subiectul III - particularități de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Mihail Sadoveanu sau lui G. Călinescu:

Testul 16

Subiectul III - particularități ale unui roman psihologic sau al experienței studiat:

Testul 17 

Subiectul III - particularități de construcție a unui personaj dintr-o comedie studiată:

Testul 18

Subiectul III- prezinți relația dintre două personaje dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Ion Creangă sau lui Ioan Slavici:

Testul 19

Subiectul III - particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui Tudor Arghezi sau lui Ion Barbu:

Testul 20

Subiectul III - particularități ale unui text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia sau lui Lucian Blaga:

Bacalaureat 2020 - Modele de subiecte

Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării au publicat un model de subiecte pentru Bacalaureatul din anul 2020, astfel că poți începe pregătirea pentru această testare. Cum te-am obișnuit, îți punem la dispoziție o variantă de răspuns pentru cele trei subiecte.

Profil real

Subiectul I

Subiectul II

Subiectul III - particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Marin Preda:

Profil uman

Subiectul I

Subiectul II

Subiectul III - particularități de construcție a unui personaj într-un text studiat, aparținând lui Marin Preda:

Structura examenului de Bacalaureat pentru anul 2020

Update: Conform Ministrului Educației, Daniel Breaz, în anul școlar 2019-2020, nu se vor face modificări în privința examenelor naționale. Structura examenului de Bac rămâne cea din 2018.

La subiectul I vei primi un text la prima vedere, iar cerințele vor fi împărțite în două subpuncte. La primul subpunct, vei avea de răspuns la cinci întrebări, iar răspunsurile le vei găsi în text, în vreme ce al doilea subpunct este puțin mai complex și vizează redactarea unui text argumentativ pornind de la o anumită afirmație din text. 

Și la subiectul al doilea vei primi tot un text la prima vedere, iar în funcție de acesta va trebui să redactezi un răspuns de minimum 50 de cuvinte privind curentul sau genul literar căruia îi aparține textului sau să explici alte noțiuni care țin de expresivitatea sau construcția textului (reguli de prozodie, mărci ale subiectivității, rolul indicațiilor scenice, perspectiva narativă, etc.).

Subiectul al treilea nu a suferit schimbări majore, singura modificare fiind legată de numărul de cuvinte pe care trebuie să le aibă eseul tău. Începând cu anul 2018 textul tău trebuie să aibă minimum 400, fără a fi precizată și o limită.

Exersează rezolvând modelele de subiecte pentru anul 2019, atât pentru profilul real, cât și pentru profilul uman.

Update 14.05.2020 

Conform Ministerului Educației: „Bacalaureat 2020: probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale se echivalează/recunosc conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării

Pentru anul școlar 2019-2020, probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română,... se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență”.

Update! Programa pentru examenul de Bacalaureat 2020 a suferit câteva modificări, astfel că din lista autorilor canonici au fost excluși următorii: Marin Preda, Nichita Stănescu și Marin Sorescu. Așadar, dacă de pregătești pentru examenul de Bacalaureat de anul acesta, trebuie să știi că operele aferente acestor autori canonici nu mai trebuie să le studiezi.

Precizare: Această modificare în programă este valabilă doar pentru anul școlar 2019-2020

Ghiduri pentru Bac Română 2020

Ghidurile pe care ți le punem la dispoziție sunt concepute urmând structura din 2019 a Bacalaureatului la limba și literatura română indiferent de profilul la care studiezi.