Bac Română 2020

Proba scrisă a Bacalaureatului la limba și literatura română, sesiunea iulie, se va desfășura în data de 22 iunie 2020, iar ghidurile noastre respectă structura și baremul emis de către Ministerul Educației și Cercetării.

Urmează să susții Bacalaureatul la limba română în anul 2020? În acest caz, este foarte important să știi că structura subiectelor nu este diferită față de cea din 2018 (2019).  Informațiile de pe această pagină bazează pe structura Bacalaureatului din anul 2019 și conform declarațiilor reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării nu vor apărea modificări.

Bacalaureat 2020 - Modele de subiecte

Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării au publicat un model de subiecte pentru Bacalaureatul din anul 2020, astfel că poți începe pregătirea pentru această testare. Cum te-am obișnuit, îți punem la dispoziție o variantă de răspuns pentru cele trei subiecte.

Profil real

Subiectul I

Subiectul II

Subiectul III - particularităţi ale unui text narativ studiat, aparţinând lui Marin Preda:

Profil uman

Subiectul I

Subiectul II

Subiectul III - particularități de construcție a unui personaj într-un text studiat, aparținând lui Marin Preda:

Structura examenului de Bacalaureat pentru anul 2020

Update: Conform Ministrului Educației, Daniel Breaz, în anul școlar 2019-2020, nu se vor face modificări în privința examenelor naționale. Structura examenului de Bac rămâne cea din 2018.

La subiectul I vei primi un text la prima vedere, iar cerințele vor fi împărțite în două subpuncte. La primul subpunct, vei avea de răspuns la cinci întrebări, iar răspunsurile le vei găsi în text, în vreme ce al doilea subpunct este puțin mai complex și vizează redactarea unui text argumentativ pornind de la o anumită afirmație din text. 

Și la subiectul al doilea vei primi tot un text la prima vedere, iar în funcție de acesta va trebui să redactezi un răspuns de minimum 50 de cuvinte privind curentul sau genul literar căruia îi aparține textului sau să explici alte noțiuni care țin de expresivitatea sau construcția textului (reguli de prozodie, mărci ale subiectivității, rolul indicațiilor scenice, perspectiva narativă, etc.).

Subiectul al treilea nu a suferit schimbări majore, singura modificare fiind legată de numărul de cuvinte pe care trebuie să le aibă eseul tău. Începând cu anul 2018 textul tău trebuie să aibă minimum 400, fără a fi precizată și o limită.

Exersează rezolvând modelele de subiecte pentru anul 2019, atât pentru profilul real, cât și pentru profilul uman.

Ghiduri pentru Bac Română 2020

Ghidurile pe care ți le punem la dispoziție sunt concepute urmând structura din 2019 a Bacalaureatului la limba și literatura română indiferent de profilul la care studiezi.