Bac Română 2019

Proba scrisă a Bacalaureatului la limba și literatura română, sesiunea iunie - iulie, se va desfășura în data de 1 iulie 2019, iar ghidurile noastre respectă structura și baremul emis de către Ministerul Educației și Cercetării.

Ai susținut sau urmează să susții Bacalaureatul la limba română în anul 2019? În acest caz, este foarte important să știi că structura subiectelor nu este diferită față de cea din 2018.

Structura valabilă inclusiv pentru 2019

La Subiectul I vei primi un text la prima vedere, iar cerințele vor fi împărțite în două subpuncte. La primul subpunct, vei avea de răspuns la cinci întrebări, iar răspunsurile le vei găsi în text, în vreme ce al doilea subpunct este puțin mai complex și vizează redactarea unui text argumentativ pornind de la o anumită afirmație din text. 

Și la subiectul al doilea vei primi tot un text la prima vedere, iar în funcție de acesta va trebui să redactezi un răspuns de minimum 50 de cuvinte privind curentul sau genul literar căruia îi aparține textului sau să explici alte noțiuni care țin de expresivitatea sau construcția textului (reguli de prozodie, mărci ale subiectivității, rolul indicațiilor scenice, perspectiva narativă, etc.).

Subiectul al treilea nu a suferit schimbări majore, singura modificare fiind legată de numărul de cuvinte pe care trebuie să le aibă eseul tău. Începând cu anul 2018 textul tău trebuie să aibă minimum 400, fără a fi precizată și o limită.

Exersează rezolvând modelele de subiecte pentru anul 2019, atât pentru profilul real, cât și pentru profilul uman.

 

Bac Română 2019 - Sesiunea august

Cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat din anul 2019 a debutat în data de 21 august, cu proba la limba și literatura română. Primele două subiecte au fost identice pentru ambele profiluri, diferențierea făcându-se doar în cazul subiectului III. Astfel, la primul subiect elevii au primit un fragment din textul „Jurnal intim” de Marin Preda, iar pe baza acestuia șase cerințe printre care și aceea de a redacta un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumenteze dacă realizarea unei creații valoroase implică sau nu efort de durată, cu raportare la informațiile din text. 

La cel de-al doilea subiect elevii au primit poezia „Amurg” de Vasile Voiculescu, iar pornind de la acest fragment au avut de scris un text de minimum 50 de cuvinte prin care să evidențieze relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice.

La subiectul al treilea elevii de la profilul real au avut de scris un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Liviu Rebreanu sau lui G. Călinescu. Pentru cei de la uman cerința a fost asemănătoare, diferența fiind că au avut de prezentat particularitățile de construcție a unui personaj dintr-o operă aparținând unuia dintre autorii menționați.

Profil real

Subiectul III 

Liviu Rebreanu

George Călinescu

Profil uman

Subiectul III 

Liviu Rebreanu

George Călinescu

Bac Română 2019 -  Sesiunea iulie 

Prima sesiunea a examenului de Bacalaureat la limba română s-a desfășurat în data de 1 iulie 2019. Primele două subiecte au fost la fel pentru ambele profiluri, diferențierea făcându-se la subiectul al III-lea. Astfel, elevii de la profilul real au primit redactarea unui eseu despre un text poetic aparținând lui George Bacovia sau Lucian Blaga, iar cei de la profilul uman scrierea unui text referitor la o poezie scrisă de Tudor Arghezi sau Ion Barbu. 

La primul subiect elevii au primit un fragment din textul „Amintiri de la Junimea din Iași”, de George Panu, iar pe baza acestuia mai multe cerințe printre care și aceea de a redacta un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumenteze dacă este necesară sau nu o pregătire riguroasă în vederea susținerii unui discurs, raportându-se atât la informațiile din text, cât și la experiența personală sau culturală.

La subiectul al II-lea elevii au primit un fragment din textul „Venea o moară pe Siret” de Mihail Sadoveanu, iar cerința a fost aceea de a redacta un text de minimum 50 de cuvinte prin care să evidențieze perspectiva narativă a textului.

Profil real

Subiectul I

Subiectul II

Subiectul III

George Bacovia 

Lucian Blaga

Profil uman

Subiectul I

Subiectul II

Subiectul III

Tudor Arghezi

Ion Barbu

Bac Română 2019 -  Sesiunea iulie rezervă

Profil real

Luceafărul - Particularitățile textului poetic

Floare albastră - Particularități ale textului poetic

Profil uman

Leoaică tânără, iubirea - Particularități ale textului poetic

Bac Română 2019 -  Sesiunea specială

Sesiunea specială a examenului de Bacalaureat la limba a avut loc în data de 27 mai 2019, iar profesorii Liceunet îți pun la dispoziție o variantă de rezolvare a subiectelor astfel încât să poți verifica dacă ai dat răspunsurile corecte, cât și pentru a exersa pentru următoarele sesiuni ale examenului.

Subiectul I a fost format dintr-un fragment din textul „Pe firul de păianjen al memoriei” de Cella Serghei, iar pe baza acestuia au fost formulate șase cerințe, împărțite în două subpuncte, una dintre ele fiind aceea de a redacta un text de minimum 150 de cuvinte, în care să se argumenteze dacă talentul este sau nu suficient pentru realizarea unei opere valoroase, raportându-te atât la informațiile din fragmentul dat, cât și la experiența personală sau culturală.

La subiectul al II-lea elevii au primit cerința de a prezenta, în minimum 50 de cuvinte, rolul notaţiilor autorului în fragmentul din textul „Întâmplări din capitală” de Tudor Mușatescu.

Doar subiectul al III-lea a fost diferit pentru cele două profiluri. Astfel, elevii de la profilul uman au primit cerința de a scrie un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să se prezinte particularităţi de construcţie a unui personaj într-un text narativ studiat, aparținând lui Marin Preda, iar celor de la profilul real li s-a cerut să scrie un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unui text narativ studiat, aparținând lui Mihail Sadoveanu sau lui Marin Preda

Profil uman

Subiectul I

Subiectul II

Subiectul III

Moromeții - Particularități de construcție a unui personaj

Cel mai iubit dintre pământeni - Particularități de construcție a unui personaj

Profil real

Subiectul I

Subiectul II

Subiectul III

Moromeții - Particularitățile textului narativ

Cel mai iubit dintre pământeni - Particularități ale textului narativ

Bac Română 2019 -  Simulare

Verifică dacă ai rezolvat corect subiectele primite la simularea de la disciplina limba română, din data de 18 martie 2019, consultând rezolvările pe care ți le pun la dispoziție profesorii Liceunet. 

Indiferent dacă ești elev la profilul real sau uman, trebuie să știi că primele două subiecte au fost identice.

Astfel, primul subiect a fost compus dintr-un fragment din textul „Sub constelațiile numerelor” de Ion Barbu, iar pe baza acestuia au fost formulate mai multe întrebări printre care și aceea de a prezenta, în 30-50 de cuvinte, transformarea care se petrece cu elevii în primul semestru din clasa a V-a, făcând referire la textul primit. De asemenea, la subpunctul B, a fost formulată cerința de a redacta un text de minimum 150 de cuvinte prin care să se argumenteze dacă profesorii influențează sau nu elevii în alegerea carierei.

La subiectul al II-lea cerința a fost de a evidenția relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice, făcând referire la poezia „Toamnă de suflet” de Tudor Arghezi. 

Diferențierea între profilul real și cel uman s-a făcut doar în cazul subiectului al III-lea, astfel că elevii de la profilul real au primit cerința de a realiza un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să prezinte particularitățile de construcție a unui personaj dintr-un roman interbelic, în timp ce elevii de la profilul uman au primit cerința de a scrie un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să evidențieze relație dintre două personaje ale unui roman interbelic.

Clasa a XII-a - Profil real

Subiectul I

Subiectul II

Subiectul III

Ion - Particularități de construcție a unui personaj

Baltagul - Particularități de construcție a unui personaj

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război - Particularități de construcție a unui personaj

Patul lui Procust - Particularități de construcție a unui personaj

Enigma Otiliei - Particularități de construcție a unui personaj

Pădurea spânzuraților - Particularități de construcție a unui personaj

Maitreyi - Particularități de construcție a unui personaj

Clasa a XII-a - Profil uman

Subiectul I

Subiectul II

Subiectul III

Ion - Relația dintre două personaje

Baltagul - Relația dintre două personaje

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război - Relația dintre două personaje

Patul lui Procust - Relația dintre două personaje

Enigma Otiliei - Relația dintre două personaje

Pădurea spânzuraților - Relația dintre două personaje

Maitreyi - Relația dintre două personaje

Notă! La subiectul III poți alege orice roman publicat în perioada dintre cele două războiaie mondiale (1918-1939). Printre cele mai semnificative se numără: Ion, Baltagul, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Patul lui Procust, Enigma Otiliei, Pădurea spânzuraților, Maitreyi.

Clasa a XI-a Profil Real

Subiectul III - Particularități ale unei comedii studiate

O scrisoare pierdută -  Particularități ale textului dramatic

Clasa a XI-a Profil Uman

Subiectul III - Particularitățile de construcție a unui personaj dintr-o comedie studiată

O scrisoare pierdută - Particularitățile de construcție a unui personaj 

Ghiduri pentru Bac Română 2019

Ghidurile pe care ți le punem la dispoziție sunt concepute urmând structura din 2018 a Bacalaureatului la limba și literatura română indiferent de profilul la care studiezi.

Update 2: Ministerul Educației a publicat o nouă variantă de modele de subiecte, iar structura acestora este ca cea de la Bacalaureatul de anul trecut.

Update 1: Ministerul Educației a retras de pe site modele de subiecte propuse. Acestea urmează să intre în dezbatere.

Structura propusă de către Ministerul Educației (posibil pentru 2021)

La Subiectul I vei primi un text la prima vedere, iar cerințele vor fi împărțite în două subpuncte. La primul subpunct, vei avea de răspuns la zece întrebări tip grilă, în vreme ce al doilea subpunct va avea, tot pe baza textului de subpunctul precent, 5 cerințe de tip adevărat sau fals. 

La subiectul al doilea vei primi redactarea unui text argumentativ de minimum 150 de cuvinte.

Subiectul al treilea nu a suferit modificări, păstrându-se varianta din 2018, când s-a decis ca cerința să sune în felul următor: „redactarea unui text de minimum 400 de cuvinte ...”.  În barem nu este precizată și o limită a eseului, însă este foarte important să dezvolte subiectul propus și să se respecte cele trei repere menționate în cerință.