Bac Română 2016

În 2016, prima sesiune a examenului de Bacalaureat la limba și literatura română a avut loc în data de 04 iulie, în timp de a doua sesiune s-a desfășurat în data de 22 august. Profesorii de limba și literatura română cu care colaborează echipa Liceunet au rezolvat atât subiectele de la cele două sesiuni principale ale Bacalaureatului 2016, cât și modelele de subiecte și cerințele de la sesiunea specială, astfel că dacă și tu ai rezolvat și tu aceste cerințe, poți verifica dacă ai dat răspunsurile corecte.

Sesiunea iunie-iulie | Bac Română 2016

Aici găsești rezolvările corecte

 1. Bacalaureat Română | 2016 iunie-iulie | Profilul real

Subiectul I

Subiectul II

Subiectul III

Iată ce opere puteai alege la subiectul III:

 1. Bacalaureat Română | 2016 iunie-iulie | Profilul uman

Subiectul I

Subiectul II

Subiectul III

Iată ce opere puteai alege la subiectul III:

La profilul uman, primul subiect al Bacalaureatului la română 2016 a constat în rezolvarea a nouă cerințe pe baza unui fragment din textul „Citadela sfărâmată” de Horia Lovinescu. Printre cerințe s-au numărat numirea a două sinonime pentru cuvintele „nu izbutesc” și „infinită”, să explice rolul virgulei într-o secvență, să precizeze o temă a discuției dintre personajele care iau parte la acțiune sau să ilustreze două trăsături ale genului dramatic.

Al doilea subiect primit de către elevii de la profilul uman a constat în scrierea unui text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre rolul lecturii în dezvoltarea personală.

La subiectul III elevilor li s-a cerut să redacteze un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte particularitățile de construcție ale unui personaj dintr-un roman psihologic studiat, iar printre operele pe care le puteau alege se numără: „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, „Patul lui Procust” sau „Pădurea spânzuraților.

La profilul real, primul subiect a constat în interpretarea corectă a fragmentului din textul „Madona” de Tudor Mușatescu. Astfel, printre cerințele primite se numără: numirea a câte unui sinonim pentru cuvintele „deodată” și teamă, explicarea rolului cratimei dintr-o secvență, construirea unui enunț care să conțină substantivul „viață”, precizarea temei de discuție dintre personaje sau ilustrarea cu exemple din text a două trăsături ale genului dramatic.

La subiectul II elevilor li s-a cerut să scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre rolul jocurilor pe dispozitive electronice (calculator, tabletă, telefon inteligent, etc.) în viața tinerilor.

Subiectul III a constat în redactarea unui eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte tema și viziunea despre lume într-un roman interbelic studiat. Printre operele pe care le putea alege elevii se numără: „Ion”, „Baltagul”, „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, „Patul lui Procust” sau „Enigma Otiliei”.

Sesiunea august-septembrie | Bac română 2016

Aici găsești rezolvările corecte

 1. Bacalaureat Română | 2016 august-septembrie | Profilul real

Subiectul I

Subiectul II

Subiectul III

Puteai alege următoarele opere: 

De asemenea, este corect dacă ai ales oricare alt text poetic aparținând lui Mihai Eminescu, Lucian Blaga sau lui Nichita Stăneascu.

 1. Bacalaureat Română | 2016 august-septembrie | Profilul uman

Subiectul I

Subiectul II

Subiectul III

Puteai alege următoarele opere: 

De asemenea, este corect dacă ai ales oricare alt text poetic aparținând lui Ion Barbu sau lui Tudor Arghezi.

Pentru profilul uman, subiectul I al Bacalaureatului la Română 2016 a constat în analizarea fragmentului din textul „Bordeiul din rezervă” de Gib I. Mihăilescu. Pe baza acestuia elevii au avut de răspuns la nouă cerințe printre care: notarea a câte un sinonim pentru cuvintele „durere” şi „făgăduiești”, explicarea rolului virgulelor într-una dintre secvențe, precizarea a două motive literare prezente în text sau menționarea tipului de perspectivă narativă.

La subiectul al II-lea elevii au primit cerința de a scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre rolul emisiunilor culturale în societatea actuală.

Subiectul III a constat în redactarea unui eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte tema și viziunea despre lume într-un text aparținând lui Tudor Arghezi sau lui Ion Barbu. Printre poeziile pentru care elevii puteau să opteze se numără: „Testament”, „Joc secund”, „Flori de mucigai”, „Riga Crypto și lapona Enigel” sau „Oul dogmatic”.

Pentru profilul real, subiectul I a constat în analizarea fragmentului din textul „Noaptea de Sânziene” de Mircea Eliade. Printre cerințe s-a numărat notarea a câte unui sinonim pentru cuvintele „se reazămă” și „voce”, construirea unui enunț care să conțină substantivul „apă”, menționarea tipului de perspectivă narativă sau ilustrarea, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului epic. 

La subiectul II cerința a fost de a scrie un text argumentativ de 150-300 de cuvinte despre rolul comunicării în relațiile de prietenie.

La subiectul al III-lea elevii au primit cerința de a redacta un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinți tema și viziunea despre lume într-un text poetic aparținând lui Mihai Eminescu, lui Lucian Blaga sau lui Nichita Stănescu. Textele pentru care puteau opta elevii sunt: „Luceafărul”, „Floare albastră”, „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”, „Cântec” sau „Leoaică tânără, iubirea”.

Pentru susținerea probei scrise la disciplina limba și literatura română, din data de 04 iulie 2016, s-au înscris aproape 140 000 de candidați din toate promoțiile, iar procentul celor care au reușit să obțină o notă de trecere este de 68,1%. La sesiunea de toamnă  s-au înscris aproximativ 42 000 de candidați, iar aproape 19 000 au susținut proba la limba și literatura română din data de 22 august, întrucât elevii au avut posibilitatea să susțină examenul doar la materiile la care nu au obținut o notă de trecere la o sesiune anterioară.

Modele de subiecte | Bac Română 2016

Profil uman

 1. Subiectul I
 2. Text argumentativ despre necesitatea promovării diversității culturale în societatea de azi
 3. Subiectul III - Cel mai iubit dintre pământeni - Relația dintre două personaje

Profil real

 1. Subiectul I
 2. Text argumentativ despre importanța corectitudinii în asigurarea succesului profesional
 3. Subiectul III - Baltagul - Relația dintre două personaje

Sesiunea specială | Bac Română 2016 

Profil real

 1. Subiectul I
 2. Subiectul II - Text argumentativ despre rolul practicării unui sport în echipă în formarea personalității unui tânăr
 3. Subiectul III - Particularități de construcție a personajului dintr-un basm cult studiat

Profil uman

 1. Subiectul I
 2. Subiectul II - Text argumentativ despre importanța promovării online a literaturii contemporane
 3. Subiectul III - Relaţia dintre două personaje dintr-un basm cult studiat

Profesorii noștri au creat o serie de materiale care te vor ajuta să înțelegi mai ușor materia și să fii pregătit pentru cele 3 subiecte de la examen.

În primul rând, poți studia pentru Bacul la limba și literatura română, citind aceste ghiduri practice, care îți vor explica pas cu pas în ce constau cele 3 subiecte de la examen.