Bac Română 2015

În 2015, Bacalaureatul la limba și literatura Română a avut loc în data de 29 iunie, iar rezultatele au fost afișate în data de 6 iulie. Tot în 29.06.2015, echipa Liceunet a publicat rezolvările corecte ale tuturor subiectelor primite la examen.

Sesiunea iunie-iulie | Bac Română 2015

Profilul uman

Subiectul III

Iată rezolvarea corectă a tuturor opțiunilor de eseu de la ultimul subiect:

Subiectul II

Subiectul I

Profilul real

Subiectul III

Iată care sunt operele pe care le puteai alege la această cerință:

Subiectul II

Subiectul I

La profilul uman, subiectul I a fost format din nouă întrebări pe baza fragmentului din textul „Ultima oră” de Mihai Sebastian. Printre cerințele la care au trebui să răspundă elevii se numără: numirea sinonimelor pentru cuvintele „pomenește” și „trecută”, construirea unui enunț în care să folosescă sensul conotativ al cuvântului „pagină”, precizarea temei discuției dintre personajele care iau parte la acțiune, ilustrarea cu exemple din text a două trăsături ale genului liric sau comentarea unei secvențe din text.

Subiectul al II-lea a constat în redactarea unui text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre rolul scriitorilor în societate, iar la subiectul al III-lea elevii au primit cerința de a scrie un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte relația dintre două personaje dintr-un roman interbelic studiat. Printre textele pe care le-au putut alege se numără și „Ion” de Liviu Rebreanu, „Baltagul” de Mihail Sadoveanu, „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război” de Camil Petrescu, „Patul lui Procust” de Camil Petrescu sau „Enigma Otiliei” de George Călinescu.

La profilul real, subiectul I a constat în rezolvarea a nouă cerințe pe baza unui fragment din textul „Trei generații” de Lucia Demetrius. Printre răspunsurile pe care l-au avut de dat elevii se numără: precizarea unui sinonim pentru cuvintele „socoteai” și „deștepți”, explicarea rolului cratimei în sintagma „n-ai venit”, menționarea unui modalități de caracterizare a personajului Ruxandra sau ilustrarea, cu câte un exemplu din text, a două trăsături ale genului liric.

La subiectul II elevii au avut de scris un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre importanța practicării unui sport la orice vârstă, iar la subiectul III cerința primită a fost de a redacta un eseu de 600-900 de cuvinte despre particularitățile de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat aparținând lui Ion Creangă, George Călinescu sau Marin Preda. Astfel, elevii putea opta pentru opere precum: „Harap-Alb”, „Enigma Otiliei” sau „Moromeții”.

Sesiunea august-septembrie | Bac Română 2015

 

Pentru sesiunea august-septembrie 2015, proba la Limba și literatura română a fost programată pentru data de 24 august, iar în aceeași zi editorii Liceunet au publicat rezolvările care vor ajuta să obții note mai bune.

Bac Română | 2015 august-septembrie | Profilul uman

Subiectul III

Iată pentru ce opere puteai opta:

Subiectul II

Text argumentativ despre utilitatea cunoașterii biografiei unei personalități culturale/științifice

Subiectul I

Bacalaureat Română | 2015 august-septembrie | Profilul uman

Bac Română | 2015 august-septembrie | Profilul real

Subiectul III

Acestea sunt operele despre care puteai scrie:

Subiectul II

Subiectul I

 

La cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat la limba și literatura română - august-septembrie, elevii care au studiat la profilul uman au primit la primul subiect textul liric „Preludiu de toamnă” de Radu Stanca, iar pe baza acestuia au avut de răspuns la nouă întrebări. Printre cerințele primite se numără indicarea a câte unui sinonim pentru cuvintele „tăcut” și „întors”, construirea unui enunț în care să ilustreze rolul conotativ al cuvântului „floare”, precizarea temei poeziei și a unui motiv literar sau ilustrarea, cu câte un exemplu din text, a două trăsături ale genului liric.

La subiectul al II-lea elevilor li s-a cerut să scrie un text de tip argumentativ despre utilitatea cunoașterii biografiei unei personalități culturale/științifice

Subiectul al III-lea a constat în redactarea unui eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte relația dintre două personaje dintr-o nuvelă studiată. Elevii puteau opta pentru opere precum „Alexandru Lăpușneanul” sau „Moara cu noroc”.

Și elevii care au studiat la profilul real au primit, la subiectul I, un text liric la prima vedere - poezia „Dor căzut” de Nicolae Labiș. Pe baza acestuia au trebuit să rezolve nouă cerințe precum: explicarea rolului cratimei în secvența „se-ngână”, construirea unui enunț care să conțină substantivul „umbră”, precizarea a două motive literare prezente în text sau ilustrarea, cu câte un exemplu din text, a două trăsături ale genului liric. 

La subiectul al II-lea elevii au primit cerința de a scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre importanța implicării tinerilor în activități umanitare.

Subiectul al III-lea a constat în redactarea unui eseu de 600-900 de cuvinte despre particularitățile de construcție a unui personaj dintr-o nuvelă studiată. Printre textele pe care le puteau alege se numără „Alexandru Lăpușneanul”, „Moara cu noroc”, „Sărmanul Dionis” sau „La Țigănci”.

Bac Română 2015 | Subiecte rezolvate

În plus, pentru a te familiariza cu structura examenului, te sfătuim să consulți și modelele de subiecte precum și cerințele de la simularea Bacului la Română 2015.

Din fericire, structura examenului nu a suferit schimbări în ultimii ani. Prin urmare, și în 2015, Bac-ul la Română a fost alcătuit din 3 subiecte, pentru rezolvarea lor fiind alocate trei ore.

Bac Română 2015 | Materiale ajutătoare

În plus, dacă ai nevoie de materiale ajutătoare pentru Bacalaureatul la Română, poți folosi cu încredere ghidurile redactate de către profesorii Liceunet.

Bacalaureat pe înțelesul tuturor - Ghidul pregătirii la limba română

Subiectul I Română Bac - Ghid pentru examen

Cum se face un Text Argumentativ

Subiectul III - Ghid pentru scrierea eseului