Bac Română 2014

Pentru a te ajuta să te pregătești pentru examenul de Bacalaureat, profesorii noștri de limba și literatura română îți pun la dispoziție rezolvarea variantelor pentru Bac Română 2014 atât pentru sesiunile iunie-iulie și august-septembrie, cât subiectele de la simulare și modelele de subiecte, pentru ambele profile.

Bac Română 2014 | Sesiunea iunie-iulie​

Examenul de Bacalaureat la disciplina Limba și literatura română, pentru anul 2014, a avut loc în data de 30 iunie. La fel ca anii trecuți, și în 2014 această probă a presupus rezolvarea a trei subiecte, fiecare cu un grad diferit de dificultate și evaluând alte cunoștințe.

La primul subiect, elevii de la profilul uman au primit un fragment din textul „Donna Alba” de Gib. I. Mihăescu, iar pe baza acestuia nouă cerințe printre care și explicarea rolului cratimei în secvența „și-n semne”, construirea unui enunț în care să ilustreze sensul conotativ al substantivului „mare”, precizarea a două motive literare prezente în text sau menționarea tipului de perspectivă narativă.

La subiectul al II-lea elevii au primit cerința de a scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre importanța activităților de îndrumare a lecturii elevilor.

Subiectul al III-lea a constat în redactarea unui eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte tema și viziunea despre lume reflectate într-un text poetic studiat, aparținând lui Ion Barbu, Tudor Arghezi sau Nichita Stănescu. Printre textele pentru care puteau opta elevii se numără „Riga Crypto și lapona Enigel”, „Joc secund”, „Testament”, „Lecția despre cub” sau alte opere poetice aparținând acestor autori.

Elevii de la profilul real au primit, la subiectul I, un fragment din textul „Omul din vis” de Cezar Petrescu, iar pe baza acestuia nouă cerințe printre care numirea unui sinonim pentru cuvintele „straniu” și „făgăduisem”, explicarea rolului cratimei în secvența „câte-o hârtie”, menționarea tipului de perspectivă narativă sau menționarea a două motive literare prezente în text.

La cel de-al doilea subiect elevii au avut de scris un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre rolul campaniilor de promovare a unui stil de viață sănătos.

Cel de-al treilea subiect a constat în redactarea unui eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte tema și viziunea despre lume reflectate într-un text poetic studiat, aparținând lui Mihai Eminescu

Bac Română 2014 | Sesiunea august-septembrie

Cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat la limba și literatura română s-a desfășurat în data de 25 august 2014. Profesorii cu care colaborează echipa Liceunet au rezolvat cerințele de la cele trei subiecte atât de la profilul uman, cât și de la profilul real și îți sugerează să le consulți pentru o pregătire mai bună.

 

Elevii de la profilul uman au primit la subiectul I un fragment la prima vedere din textul „Lydda” de Duiliu Zamfirescu, iar pe baza acestuia nouă cerințe precum numirea unui sinonim pentru cuvintele „a se îndrepta” și „deodată”, construirea unui enunț care să reflecte sensul conotativ al substantivului „lumină”, menționarea tipului de perspectivă narativă sau prezentarea rolului verbelor la timpul imperfect.

Cel de-al doilea subiect a avut ca cerință scrierea unui text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre rolul presei literare într-o epocă/perioadă istorică și culturală.

La subiectul al III-lea elevii au trebuit să redacteze un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte tema și viziunea despre lume reflectate într-un text poetic studiat, aparținând perioadei postbelice. Printre operele despre care puteau scrie elevii se numără și poezia „Leoaică tânără, iubirea” de Nichita Stănescu.

La subiectul I, elevii de la profilul real au primit un fragment la prima vedere din textul „Rusoaica” de Gib. I. Mihăescu. Pe baza acestuia au trebui să dea răspunsuri pentru cerințe precum scrierea unui sinonim pentru cuvintele „vrednic” şi „teancuri”, construirea unui enunț care să conțină substantivul carte, menționarea tipului de perspectivă narativă sau ilustrarea, cu câte un exemplu din text, a două trăsături ale genului epic.

Cerința subiectului II a fost aceea de a scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre importanța respectării unor reguli într-un domeniu de activitate.

La cel de-al treilea subiect elevii au primit cerința de a redacta un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte tema și viziunea despre lume reflectate într-un text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia. Printre poeziile pe care le puteau alege elevii se numără „Plumb”, „Sonet” sau „Lacustră”.

Bac Română 2014 | Subiecte rezolvate

Iată și alte rezolvări de la Bacalaureatul la Română - 2014 pe care le poți consulta pentru a-ți testa cunoștințele și pentru a-ți îmbunătăți performanțele la examen:

În plus, accesând categoria Română vei găsi și alte rezolvări ale subiectelor de la Bacalaureat, dar și ajutor pentru a trece cu brio peste sesiunile următoare.