Bac Română 2013

Pentru o pregătire serioasă înainte de Bacalaureatul la limba și literatura română este foarte important să rezolvi subiectele de la sesiunile anterioare ale examenului. Printre acestea se numără și variantele din anul 2013, pentru care profesorii noștri de limba și literatura română au dat deja răspunsurile corecte, conform baremului.

 

Pentru a fi eficient, tot ce trebuie să faci este să rezolvi singur cerințele, iar apoi să compari răspunsurile tale cu cele date de echipa Liceunet.

Bac Română 2013 | Sesiunea iunie-iulie

Elevii de la profilul uman au primit, la subiectul I, un fragment din textul „Accidentul” de Mihail Sebastian. Pe baza acestuia ei au trebuit să formuleze răspunsurile pentru nouă cerințe, iar printre acestea se numără: numirea unui sinonim neologic pentru cuvintele „va zări” și „obosită”, explicarea rolului ghilimelelor în secvența: „La ce bun să-ți spun: tot n-ai să crezi, tot n-ai să înțelegi…”, menționarea tipului de perspectivă narativă sau selectarea a două secvențe care fixează dimensiunea spațială.

La cel de-al doilea subiect cerința a fost aceea de a scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre utilitatea scrierii unui jurnal la vârsta adolescenței.

Subiectul al III-lea a constat în redactarea unui eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte tema și viziunea despre lume într-un text aparținând simbolismului. Candidații putea alege opere precum „Plumb”, „Sonet”, „Lacustră” de George Bacovia, „Rondelul rozelor ce mor” de Alexandru Macedonski.

Pentru profilul real, subiectul I a constat în rezolvarea a nouă cerințe pe baza unui fragment din textul „Scrinul negru” de George Călinescu. Printre răspunsurile pe care elevii le-au avut de dat se numără numirea unui sinonim pentru cuvintele „mormane” şi „uzate”, construirea unui enunț care să conțină substantivul „umăr”, menționarea tipului de perspectivă narativă sau selectarea a două secvențe care fixează dimensiunea spațială.

Subiectul al II-lea a vizat scrierea unu text argumentativ de 150-300 de cuvinte despre importanța alegerii unui model în viața, iar la subiectul al III-lea elevii au primit cerința de a redacta un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte tema și viziunea despre lume într-un text poetic studiat, aparținând lui Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Lucian Blaga. Astfel, candidații au putut alege opere precum „Testament”, „Joc secund”, „Plumb”, „Izvorul nopții” sau „Sonet”, dar și alte texte ale autorilor menționați.

Bac Română 2013 | Sesiunea august-septembrie

La sesiunea din toamnă, elevii de la profilul uman au primit, la subiectul I, un fragment din textul „Iubire magică” de Vasile Voiculescu. Pe baza acestuia au trebuit să răspundă la nouă cerințe printre care stabilirea sinonimelor pentru cuvintele „istovitor” și „călăuză”, construirea unui enunț în care să ilustreze sensul conotativ al cuvântului „cântec”, menționarea perspectivei narative sau precizarea a două motive literare identificate în textul dat.

La subiectul al II-lea elevii au primit cerința de a scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre utilitatea studierii literaturii universale în școală.

Subiectul al III-lea a constat în redactarea unui eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte relația dintre două personaje dintr-un text dramatic studiat. Elevii puteau opta pentru opera precum „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale.

La profilul real, elevii au primit, la subiectul I, un fragment din textul „Budulea Taichii” de Ioan Slavici. Printre cele nouă cerințe la care au trebuit să răspundă se numără numirea unui sinonim pentru cuvintele „știam” şi „uimirea”, explicarea rolului cratimei în secvenţa: „Dar se-nțelege”, menționarea tipului de perspectivă narativă sau precizarea a două motive literare prezente în text.

La subiectul al II-lea cerința a fost de a scrie un text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre importanța comunicării pentru succesul muncii în echipă.

Cerința subiectului al III-lea a constat în redactarea unui text de 600-900 de cuvinte în care să prezinte relația dintre două personaje dintr-o comedie studiată. Cel mai cunoscut text despre care elevii puteau alege să scrie este comedia „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale.

Subiecte Bac Română 2013 - Rezolvări corecte

Structura Bacului la Română în 2013 nu s-a schimbat față de anii precedenți, astfel că examenul a fost compus din trei subiecte, fiecare a câte 30 de puncte - testând cunoștințe distincte.

Iată și alte variante de la Bac Română 2013 pentru care găsești rezolvări pe Liceunet:​

 

Folosește materialele de pe pagina Bac română 2013 pentru o pregătire mai eficientă și pentru rezultate bune la examen!