Subiectul II

Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Platon compara memoria cu un scrib care fixează amintirile în suflet, iar imaginaţia cu un pictor sau un desenator care dă formă ideilor.

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

1. Precizaţi înţelesul a două dintre procesele psihice la care face referire textul. 4 puncte

2. Prezentaţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care limbajul este implicat în desfăşurarea unuia dintre procesele psihice la care se referă textul dat. 6 puncte

3. Explicaţi modul specific în care interacţionează procesele psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

4. Construiți un exemplu prin care să evidențiați o operaţie a gândirii. 4 puncte

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, faptul că memoria este un proces activ. 6 puncte 

Răspunsuri:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in