Subiectul I

1. Mariei îi place să se îmbrace în negru, deoarece îl asociază cu eleganța, în timp ce Anca nu are nicio haină neagră, deoarece negrul îi amintește de o întâmplare neplăcută. Acest exemplu arată că tonalitatea afectivă a unei senzații:

a. depinde de experiența anterioară a subiectului

b. depinde exclusiv de natura stimulului

c. este totdeauna pozitivă

d. este totdeauna negativă

2. Imaginea perceptivă a unui cîine care latră la noi:

a. reprezintă suma senzațiilor furnizate de stimulii ce acționează simultan asupra noastră

b. se bazează pe informațiile furnizate de mai mulți analizatori (este plurimodală)

c. se bazează pe informațiile furnizate de un singur analizator (este unimodală)

d. este o imagine secundară

3. Trecând pe lângă casa prietenului său, Călin evocă din minte aspecte legate de interiorul acestei case în care intrase de zeci de ori, întrucât reprezentarea sa este:

a. primară

b. generală

c. contextuală

d. individuală

4. O convingere este:

a. o orientare selectivă, relativ stabilă și activă către un anumit domeniu de activitate

b. o idee-forță care poate acționa chiar și împotriva instinctului de conservare

c. o modalitate de semnalizare a unui dezechilibru filiologic în organism

d. o idee pur raționașă, lipsită de implicare afectivă

5. O persoană care trece, în mod întemeiat, de la respect la dispreț față de o altă persoană dă dovadă de

a. neseriozitate

b. mobilitate afectivă

c. expresivitate emoționașă

d. imaturitate afectivă

6. Doi dintre colegii tăi sunt frați gemeni. Cu toate acestea, ei au gusturi, idei, atitudini și comportamente destul de diferite, ceea ce dovedește că personalitatea fiecăruia este:

a. unică

b. matură

c. sistemică

d. invariabilă

7. Bogdan avea reale aptitudini pentru practicarea tenisului dar, după câteva înfrângeri, a renunțat la practicarea acestui sport, ceea ce arată că i-a lipsit acea calitate a voinței numită:

a. perseverență

b. autonomie

c. motivație

d. inteligență

8. Atunci cînd afirmăm despre un om că este mdoest, cinstit și altruist avem în vedere acea latură a personalității lui numită:

a. temperament

b. caracter

c. inteligență

d. creativitate

9. Deși tatăl său îl îndrumase spre studiul limbilor străine, Blaise Pascal și-a cultivat, de unul singur, înclinațiile deosebite spre matematică și științi, iar la vârsta de unsprezece ani a scris un scurt tratat despre sunetele emise de corpurile care vibrează. motivația lui a fost una:

a. negativă

b. pozitivă

c. extrinsecă

d. cognitivă

10. Bucuria explozivă, manifestată preț de cîteva minute de un elev care tocmai a aflat că a obținut o notă mare la examenul de bacalaureat, face parte din categoria:

a. sentimentelor

b. afectelor

c. emoțiilor curente

d. dispozițiilor afective

Răspunsuri:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in