Subiectul III

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

A. Menţionaţi două niveluri ale creativității. 4 puncte

B. Descrieţi unul dintre stadiile procesului creativ. 6 puncte

C. Evidenţiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaţie existentă între creativitate și atitudine. 10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, o trăsătură de caracter. 6 puncte

E. Formulaţi un argument prin care să respingeţi afirmaţia potrivit căreia caracterul este neutru din punct de vedere moral. 4 puncte

Total: 30 de puncte

Răspunsuri:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in