Subiectul II

Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Activitatea umană nu se limitează doar la captarea sau prelucrarea informaţiilor cu suportul gândirii. Pentru a fi eficientă ea trebuie să anticipeze, să prefigureze viitorul situaţiei, al evenimentului, fapt realizat prin intrarea în funcţiune a unui nou proces psihic, imaginaţia.

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

1. Precizaţi înţelesul a două dintre procesele psihice la care face referire textul. 4 puncte

2. Prezentaţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care limbajul este implicat în desfăşurarea unuia dintre procesele psihice la care se referă textul dat. 6 puncte

3. Explicaţi modul specific în care interacţionează procesele psihice identificate în text şi precizate la punctul 1., menţionând totodată şi categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare. 10 puncte

4. Construiți un exemplu prin care să evidențiați una dintre operațiile gândirii. 4 puncte

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, utilitatea uneia dintre modalităţile de optimizare a memoriei. 6 puncte

Total: 30 de puncte

Răspunsuri:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in